Tvorcovia Infosluchu

Som Silvia Hovorková – mama 3 skvelých detí (Jakuba, Samuela a Filipa), zaneprázdená manželka Petra, špeciálny a liečebný pedagóg, ktorý pracuje na úseku ranej intervencie v Centre špeciálno pedagogického poradenstva na Hrdličkovej ulici 17 v Bratislave.

Myšlienka informačného systému Infosluch mi skrsla v hlave po prvý krát počas výmenného doktorandského pobytu v USA, ktorý umožnila Fulbrightova nadácia. Uvedomila som si, že vo svete existuje viacero strešných portálov, ktoré uľahčujú rodičom urobiť nielen prvé kroky v poznávaní poruchy sluchu, ale aj poznávať iných rodičov a ľudí, ktorí s poruchou sluchu vyrástli. Po návrate z Gallaudetovej univerzity sa začali siahodlhé hľadania tej správnej formy a obsahu Infosluchu, ktoré nakoniec vďaka manželovi Petrovi a jeho nekonečnej podpore, vyústili do prvej verzie Infosluchu. S odstupom času si už nie som istá, ale myslím, že prvé články uzreli svetlo sveta v roku 2006. V tom čase ani jeden z nás netušil, na akú náročnú a dlhú cestu sme sa dali.

Spolu s priateľmi – Lydkou a Kajom Kovaříkovými a Ankou a Petrom Orságovými sme založili občianske združenie Infosluch, ktorého cieľom bolo a ešte stále je :- ) vytvoriť „miesto“, kde sa rodičia detí so stratou sluchu nájdu – kde načerpajú nielen informácie, ale aj podporu a povzbudenie. Títo istí priatelia stoja pri mne aj po mnohých rokoch a stále mi dodávajú energiu pokračovať ďalej.

Naši sponzori

Keďže naše občianske združenie bolo (a ostalo) veľmi malé a fungujeme v podstate na báze dobrovoľníctva, od začiatku sme hľadali podporu u sponzorov. Prvý, kto zareagoval na našu výzvu bola spoločnosť Web1, ktorá bez váhania umožnila sponzoring webhostingu Infosluchu. Nasledovali jednotlivci, väčšinou z radu našich priateľov a priaznivcov, ktorí nám darovali 2% z dane a v roku 2011 sme získali finančnú podporu z Nadácie VÚB a ČSOB nadácie. Vďaka všetkej tejto podpore sme posunuli naše sny o Infosluchu zase o kúsok ďalej. Všetkým Vám ďakujeme.

Samozrejme, privítame akúkoľvek ďalšiu podporu, ktorá umožní rozvíjať projekt Infosluch. Ak nás chcete podporiť finančne, dar nám môžete zaslať na účet občianskeho združenia Infosluch 2246828456/0200. Privítame však aj akýkoľvek iný druh podpory – odborný (písanie článkov), mediálny, programátorský a designerský, praktický (písanie príbehov, rád a skúseností, zbieranie údajov od iných organizácií…). Jednoducho, kreativite a ochote sa medze nekladú :- )

Odborná spolupráca

Vzhľadom na to, že som vyštudovala špeciálnu a liečebnú pedagogiku a odjakživa som si cenila tímovú spoluprácu, rozhodla som sa, že každú sekciu, ktorú napíšem sa pokúsim konzultovať s odborníkom z danej oblasti, aby sme na Infosluchu zachovali nielen nezaujatosť, ale aj odbornosť.

Na príprave informácii z jednotlivých oblastí s nami doteraz spolupracovali nasledujúci odborníci a organizácie:

  • Na sekcii Novorodenecký skríning sluchu sme spolupracovali s MUDr. Zuzanou Kabátovou,CSc. z I.ORL kliniky FNsP, LF UK a SZU v Bratislave.
  • Texty o vyšetreniach sluchu a audiograme kontroloval ORL lekár a foniater Mudr. Štefan Masnica.
  • Články o načúvacích prístrojoch prešli rukami pána Vantecha.
  • Slovník posunkového jazyka bol vytvorený vďaka ochote nasledujúcich ľudí a organizácií, ktorí poskytli alebo natočili v spolupráci s OZ Infosluch videá v posukoch  –  Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim, Atlprenes a doc. Tarcsiová, Denisa Gálová, Roman Vojtechovský, Silvia Domenyová, Robo Šarina.

Technická spolupráca

Partnerom tohto projektu je spoločnosť Web1, ktorá poskytuje garantovaný webhosting, internetové poradenstvo, registráciu a parkovanie domén.

Nová verzia web stránky by nebola vznikla, nebyť veľkej ochoty Viliama Segeďu, ktorý Infosluch upravil po programátorskej stránke a Olivera Vyhnánka, ktorý na stránke prerobil design slovníka posunkového jazyka a vytvoril prstovú abecedu.

Dobrovoľníci

Nasledujúcim ľuďom patrí vďaka za prekladanie zahraničných článkov, korekciu gramatiky, emocionálnu podporu a množstvo iných činností pri vzniku Infosluchu :-)

Celerová Zuzka, Čambálová Jana, Čapčíková Maja, Hovorková Anna, Hrašková Saša, Hrivňáková Mirka, Kovaříková Lydka, Počajová Paja, Orságová Anka, Portugall Janka, Sukupová Erika a Valentovičová Janka.