Tvorcovia Infosluchu

Som Silvia Hovorková – mama 3 skvelých detí (Jakuba, Samuela a Filipa), zaneprázdená manželka Petra, špeciálny a liečebný pedagóg, ktorý pracuje na úseku ranej intervencie v Centre špeciálno pedagogického poradenstva na Hrdličkovej ulici 17 v Bratislave.

Myšlienka informačného systému Infosluch mi skrsla v hlave po prvý krát počas výmenného doktorandského pobytu v USA, ktorý umožnila Fulbrightova nadácia. Uvedomila som si, že vo svete existuje viacero strešných portálov, ktoré uľahčujú rodičom urobiť nielen prvé kroky v poznávaní poruchy sluchu, ale aj poznávať iných rodičov a ľudí, ktorí s poruchou sluchu vyrástli. Po návrate z Gallaudetovej univerzity sa začali siahodlhé hľadania tej správnej formy a obsahu Infosluchu, ktoré nakoniec vďaka manželovi Petrovi a jeho nekonečnej podpore, vyústili do prvej verzie Infosluchu. S odstupom času si už nie som istá, ale myslím, že prvé články uzreli svetlo sveta v roku 2006. V tom čase ani jeden z nás netušil, na akú náročnú a dlhú cestu sme sa dali.

Spolu s priateľmi – Lydkou a Kajom Kovaříkovými a Ankou a Petrom Orságovými sme založili občianske združenie Infosluch, ktorého cieľom bolo a ešte stále je :- ) vytvoriť „miesto“, kde sa rodičia detí so stratou sluchu nájdu – kde načerpajú nielen informácie, ale aj podporu a povzbudenie. Títo istí priatelia stoja pri mne aj po mnohých rokoch a stále mi dodávajú energiu pokračovať ďalej.

Naši sponzori

Keďže naše občianske združenie bolo (a ostalo) veľmi malé a fungujeme v podstate na báze dobrovoľníctva, od začiatku sme hľadali podporu u sponzorov. Prvý, kto zareagoval na našu výzvu bola spoločnosť Web1, ktorá bez váhania umožnila sponzoring webhostingu Infosluchu. Nasledovali jednotlivci, väčšinou z radu našich priateľov, priaznivcov, rodín s ktorými spolupracujeme, ktorí nám každý rok darovávajú 2% z dane a od roku 2011 doteraz sme získali finančnú podporu z Nadácie VÚB , ČSOB nadácie , nadačného fondu PSA, Nadácie Volkswagen Slovakia, nadácie Srdce pre deti a nadačnému fondu Telekom. Vďaka nadáciám, ktoré podporili vznik samotného portálu, 8 rokov terénnej práce v rodinách, nákup stimulačných pomôcok pre deti s poruchou sluchu, prenosný skríningový a rečový audiometer pre lepšiu diagnostiku sluchu a nácvik detekcie zvuku a mobilnú aplikáciu s posunkami, sme posunuli naše sny o Infosluchu a kvalitnejšej ranej intervencii pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu zase o kúsok ďalej. Všetkým Vám veľmi ďakujeme.

Samozrejme, privítame akúkoľvek ďalšiu podporu, ktorá umožní rozvíjať projekt Infosluch. Ak nás chcete podporiť finančne, dar nám môžete zaslať na účet občianskeho združenia Infosluch 2246828456/0200. Privítame však aj akýkoľvek iný druh podpory – odborný (písanie článkov), mediálny, programátorský a designerský, praktický (písanie príbehov, rád a skúseností, zbieranie údajov od iných organizácií…). Jednoducho, kreativite a ochote sa medze nekladú :- )

Odborná spolupráca

Vzhľadom na to, že som vyštudovala špeciálnu a liečebnú pedagogiku a odjakživa som si cenila tímovú spoluprácu, rozhodla som sa, že každú sekciu, ktorú napíšem sa pokúsim konzultovať s odborníkom z danej oblasti, aby sme na Infosluchu zachovali nielen nezaujatosť, ale aj odbornosť.

Na príprave informácii z jednotlivých oblastí s nami doteraz spolupracovali nasledujúci odborníci a organizácie:

  • Na kapitolách o poruche sluchu, príčinách poruchy sluchu, vyšetreniach a načúvacích prístrojoch sme spolupracovali s MUDr. Richardom Kulichom a MUDr. Lenkou Langovou.
  • Texty o rozvoji dieťaťa s poruchou sluchu, príprave do MŠ a ZŠ, sluchovej výchove, kostných a kochleárnych implantátoch písala PaedDr. Martina Rzymanová.
  • Kapitolu Sociálna podpora dala vo veľkej miere dokopy Prof. PaedDr. Darina Tarcsiova, PhD.
  • Kapitola Kultúra a komunita nepočujúcich prešla v minulosti komentármi Mgr. Iris Domancovej, PhD. a PaedDr. Bc Romana Vojtechovského.
  • Slovník posunkového jazyka bol vytvorený vďaka ochote nasledujúcich ľudí a organizácií, ktorí poskytli alebo natočili v spolupráci s OZ Infosluch videá v posukoch  –  Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim, Atlprenes a Prof. Tarcsiová, Denisa Gálová,  Silvia Domenyová, Robo Šarina.

Technická spolupráca

Partnerom tohto projektu je spoločnosť Web1, ktorá poskytuje garantovaný webhosting, internetové poradenstvo, registráciu a parkovanie domén.

Nová verzia web stránky by nebola vznikla, nebyť veľkej ochoty Viliama Segeďu, ktorý Infosluch upravil po programátorskej stránke a Olivera Vyhnánka, ktorý na stránke prerobil design slovníka posunkového jazyka a vytvoril prstovú abecedu.

Dobrovoľníci

Nasledujúcim ľuďom patrí vďaka za prekladanie zahraničných článkov, korekciu gramatiky, emocionálnu podporu a množstvo iných činností pri vzniku Infosluchu :-)

Celerová Zuzka, Čambálová Jana, Čapčíková Maja, Hovorková Anna, Hrašková Saša, Hrivňáková Mirka, Kovaříková Lydka, Počajová Paja, Orságová Anka, Portugall Janka, Sukupová Erika a Valentovičová Janka.