• Pri kúpe batérií si vždy skontrolujte dátum spotreby uvedený na prednej strane obalu.
  • Batérie uchovávajte v originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhýbajte sa pri batériách extrémnym teplotám. Nenechávajte preto odložené náhradné batérie v aute, na slnku alebo v chladničke, ako sa to robievalo kedysi pri staršom type batérií.
  • Uchovávajte batérie v pôvodnom obale alebo špeciálnom obale na batérie (na internete nájdete veľa druhov v hodnote okolo 1 – 2 eur). Ak máte batérie odložené v škatuľke od načúvacieho prístroja, snažte sa, aby sa navzájom nedotýkali, pretože ich aj to môže vybiť.
  • Nenechávajte batérie pohodené spolu s inými kovovými predmetmi (kľúče, mince) napríklad v taške. Kov totiž môže spôsobiť skrat batérie a jej následné vybitie.
  • Na batérii, ktorá bola dlho odložená, môže ostať po odstránení prúžku lepidlo, ktoré môže zablokovať vetracie otvory batérie a spôsobiť tak prerušovanú funkciu prístroja.
  • Pokiaľ bola batéria vystavená vibráciám alebo úderom, mohol sa dostať pod nálepku a do batérie vzduch. Batéria sa tak sama vyprázdnila a nie je viac funkčná.
  • Ak bol načúvací prístroj vystavený vlhkému prostrediu kúpeľne, môžu sa v ňom vyzrážať kvapôčky vody, ktoré skrátia životnosť batérie. Kvapôčky môžu zároveň upchať dierky v batérii a tá potom prestane fungovať. Ak bolo dieťa dlhšiu dobu vo vlhkom prostredí, skúste obe batérie vybrať, pretrieť ich suchou utierkou a vložiť späť.
  • Ak chcete, aby batérie fungovali čo najdlhšie, otvorte dvierka, kde je uložená batéria, vždy, keď dieťa nenosí načúvacie prístroje. Zníži to spotrebu batérie a zároveň to umožní prístroju odvetrávať vlhkosť.

 

 

Rada rodičov: Existujú detské súpravy na starostlivosť o načúvacie prístroje Vo firme sa dajú zakúpiť súpravy na čistenie prístroja. Nám sa však páčili aj súpravy, ktoré sú určené vyslovene deťom. Deti sa cítia byť dôležité, že sa môžu samy starať o prístroje. Keď sme cez mail komunikovali s rodičmi zo zahraničia, spomínali, že v ich súpravach na načúvacie prístroje alebo kochleár boli aj špeciálne knižky, kde sú informácie o poruche sluchu napísané detským spôsobom, maľovanky o prístrojoch,  nálepky alebo hračky. Priala by som si, aby aj v našich firmách niečo také vyrobili a rozdávali automaticky deťom. Možno sa to dá objednať zo zahraničia.