VLHKOSŤ – opakujúca sa vlhkosť v načúvacom prístroji môže spôsobiť jeho vnútorné zhrdzavenie (koróziu). Ponúkame vám niekoľko nápadov, ako tomu predísť.

  • Zakúpte si elektronickú sušičku načúvacieho prístroja alebo odvlhčovacie tablety, ktoré cez noc odstránia vlhkosť z načúvacieho prístroja aj koncovky. Hovorili sme o nich vyššie.
  • Nedovoľte dieťaťu, aby nosilo načúvacie prístroje do sprchy, pri kúpaní alebo do sauny. V žiadnom prípade neponárajte načúvacie prístroje do vody ani iných tekutín. To, že majú niektoré detské prístroje zvonku ochrannú vodoodpudivú vrstvu, neznamená, že vydržia ponáranie do vody.
  • Ak sa hadičky dieťaťa často rosia, pomôcť vám môže zakúpenie tzv. „dry tube“ hadičiek, ktoré sú vybavené špeciálnou vrstvou, ktorá pomáha predchádzať oroseniu hadičiek.
  • Ak sa dieťa výrazne potí alebo sa pohybuje vo veľmi vlhkom prostredí, môže mu pomôcť malý, špeciálne upravený plastický alebo látkový obal, ktorý obalí načúvací prístroj a ochráni ho tak od vlhkosti – v zahraničí sa používa napr. Ear Gear, Super Seals alebo Hearing Aid Sweat Band.

 

Ear Gear“ je špeciálny obal, ktorý sa navlečie na načúvací prístroj, kochleárny alebo kostný implantát, čím zabráni, aby do prístroja vnikal prach, špina alebo vlhkosť. Obal sa zároveň môže pripnúť na oblečenie dieťaťa šnúrkou a štipcom, čím zabraňuje náhodnej strate načúvacích prístrojov. Obal je špeciálne vytvorený tak, že neznižuje množstvo ani kvalitu zvuku, ktorý prístroj prijíma. Dá sa použiť aj vtedy, ak má dieťa k načúvaciemu prístroju pripojený FM prijímač. Predáva sa v rôznych veľkostiach, farbách aj vzoroch. Ear gear sa môže umývať. Viacerí rodičia, s ktorými sa poznáme, si ho pochvaľujú. Dostupný je napr. na www.gearforears.com

 

 

„Sweat Band“ je obal podobný ponožke, ktorý sa prevlečie cez závesný načúvací prístroj alebo procesor kochleárneho implantátu. Obal je vyrobený zo špeciálneho materiálu, ktorý je vodoodpudivý. Obal neznižuje množstvo zvuku, ktorý zachytávajú mikrofóny prístroja. Počas toho, ako je obal na načúvací prístroj nasadený, sa s ovládacími prvkami na prístroji môže manipulovať. Vyrábajú ho vo viacerých veľkostiach a farbách. Je možné ho niekoľkokrát oprať. Dostupný je napr. na www.hearingaidsweatband.com

 

„Super Seals“ je obal, ktorý vyrobili rodičia nepočujúceho dieťaťa, ktoré malo problém s potením a dažďom. Je to latexovo-gumená ponožka, ktorá sa dá nasadiť na načúvací prístroj so špeciálnym nástrojom (nástroj je priložený v súprave). Počas toho, ako je obal nasadený na prístroji, sa s kontrolkami prístroja nedá manipulovať. Produkt je dostupný v rôznych veľkostiach aj farbách.

 

♣  Rada rodičov: Dovolenka pri mori s načúvačikmi – Vždy hľadám riešenie, ktoré Filipa neobmedzí v žiadnej činnosti. Keď sme boli pri mori, Filip nosil tenkú bavlnenú šatku uviazanú na piráta, ktorá ho chránila nielen pred slnkom, ale chránila aj jeho načúvačiky pred ošpliechaním. Samozrejme, že toto sa dá využiť iba pri maličkých, ktorí nemajú tendenciu vbehnúť do vody a ponoriť sa. Ale takí drobci do 2 3 rokov sa jednak neponárajú a jednak ich máme stále poruke.

 

TEPLOTA

  • Nevystavujte načúvací prístroj extrémnym teplotám.
  • Odložte načúvací prístroj pri fénovaní vlasov.
  • Nenechávajte ho v aute alebo na priamom slnečnom svetle v blízkosti okien.
  • Nevysúšajte načúvací prístroj v rúre, na sporáku alebo na radiátoroch.

 

KORÓZIA

  • Používajte iba prípravky, ktoré vám odporučí foniater alebo vyškolený akustik. Bežné čistiace prostriedky môžu poškodiť obal načúvacieho prístroja.
  • U starších detí zabráňte styku načúvacieho prístroja s lakom na vlasy, opaľovacím krémom, repelentom a pod.