Každý týždeň si urobte s dieťaťom niekoľko jednoduchých zápiskov – poštár priniesol list od dedka, išli sme s kamarátom do parku. Ako tieto udalosti zapísať?

  • Písmo – Rodičia sa líšia v tom, akým písmom knižky zážitkov píšu. Niektorým sa osvedčilo písať veľkým tlačeným písmom, keďže je pre maličké deti ľahšie vnímateľné (písmenká sú výrazne iné), iní sa rozhodli písať malým tlačeným, pretože sú názoru, že takéto písmo je prirodzenejšie, keďže sa nachádza nielen v detských knižkách, ale aj všade okolo dieťaťa – noviny, obaly od jedla, bilbordy. Sú aj rodičia, ktorí píšu malým tlačeným písmom, ale slová, ktoré sú v tom texte dôležité, zvýraznia tým, že ich napíšu veľkým tlačeným písmom. Nuž, je to na vás, čo si vyberiete vy.

 

  • Rečové bubliny – Odporúčame, aby ste aspoň na niektorých obrázkoch vkladali vety do rečových bublín. Deti rýchlejšie pochopia, že to, čo je napísané, je vlastne to isté, čo v priamej reči povedali ony, mama alebo priateľ. Rečová bublina by sa preto mala začínať pri ústach dieťaťa. Používajte priamu reč a nebojte sa citosloviec. Napríklad: „Au, to bolí.“ „Dávaj pozor.“ „Jój, má dlhý krk (žirafa).“ Denníček sa tak bude podobať na komiks. Ku každej postave, ktorá je na obrázku, môžete napísať aj jej meno.

 

  • Opis – Dole pod obrázok alebo priamo do obrázka môžete napísať kratučký opis situácie. U maličkých detí by na stránke nemala byť viac ako jedna krátka veta.

 

  • Posunky – Niektorí rodičia zakresľujú jednoduché slová alebo vety aj postavičkami, ktoré posunkujú. Deťom to pomáha porozumieť písanému textu a zároveň to buduje uvedomenie si, že posunok, hovorené a zapísané slovo môžu vyjadrovať to isté.