Odzeranie je schopnosť porozumieť hovorenej reči pomocou zraku tým, že sledujeme pohyby pier, výraz tváre, gestikuláciu alebo iné pohyby súvisiace s obsahom rozhovoru. Na „čítanie z pier“ sa spoliehame aj my počujúci ľudia, keď máme ťažkosti porozumieť v hlučnom prostredí, napríklad v lietadle, vo vlaku, na rockovom koncerte alebo počas fénovania vlasov. Jednoducho vždy, keď nie sme schopní porozumieť reči len na základe sluchu.

 

Pre deti s poruchou sluchu má odzeranie z úst ešte väčší význam. Dopĺňa totiž informáciu o hovorenej reči, ktorú dieťa nevie zachytiť sluchom, a tak mu pomáha kompenzovať nedostatok sluchových vnemov. Počúvanie a odzeranie idú často ruka v ruke – dieťa sa učí skombinovať to, čo počuje, s tým, čo vidí. U detí s veľmi ťažkou poruchou sluchu, ktoré sa nedokážu oprieť o reč sluchom a neposunkuje sa s nimi, je odzeranie hlavným zdrojom informácií. Pre väčšinu detí, ktoré majú menšiu poruchu sluchu, je odzeranie počas bežného dňa iba doplnkom k tomu, čo vnímajú sluchom. Sú však aj také deti, ktoré neodzerajú vôbec a spoliehajú sa iba na sluch.

 

♦  Medzi odborníkmi nie je zhoda na tom, či je odzeranie dôležité. Odborníci, ktorí sú stúpenci orálnej metódy, simultánnej metódy alebo BI-BI prístupu, odzeranie nielen pripúšťajú, ale ho aj zvyčajne posilňujú. Odzeranie, naopak, nepodporujú odborníci, ktorí sa prikláňajú k auditívno-verbálnemu prístupu, pretože sú presvedčení, že sa má dieťa spoliehať výlučne na sluch.

 

Zaujímavé fakty o odzeraní sa dozviete tu:

Vedia deti s poruchou sluchu automaticky odzerať?

Naučí sa každé dieťa s poruchou sluchu dobre odzerať?

Nevadí, že až tak dobre nepočuje, naučí sa nové slová odzeraním…

Ako sa dieťa naučí v bežnom živote odzerať?

Ak budem hovoriť pomaly a nahlas, bude sa môjmu dieťaťu ľahšie odzerať?

Ako a kedy prirodzene precvičovať odzeranie?