Ak si zoberiete fakt, že pri väčšine slov nevieme odzrieť všetky hlásky v slove, uvedomíte si, prečo sa nemôžeme naučiť nové slová odzeraním. Aj keby dieťa odzrelo nové slovo, ktoré doposiaľ nepozná, bude to pre neho len zhluk neznámych hlások zobrazených na ústach. To je dôvod, prečo každé nové slovo musíte najprv dieťaťu vysvetliť v súvislosti s predmetom, situáciou alebo obrázkom.