Nie je to pravda. Ak ste sa niekedy stretli s dospelými nepočujúcimi ľuďmi na prednáškach, tak viete, že sa rýchlo unavia a nie sú schopní bez načúvacích prístrojov sledovať hovoriaceho celé dopoludnie. Odzeranie je veľmi náročná a unavujúca činnosť. Je to preto, lebo človek nevie odzrieť všetky hlásky hovorenej reči. Odhaduje sa, že až 70 % reči nie je viditeľnej na perách. Prečo je to tak?

 

Niektoré hlásky vyzerajú na perách rovnako. Postavte sa pred zrkadlo a povedzte napríklad b – p – m. Nevidíte na perách žiadny rozdiel? Tak skúste c – z – s alebo č – ž – š. Stále nič? Nie ste sami, ani vaše dieťa s poruchou sluchu rozdiel nevidí. Teraz si vyskúšajte povedať hlásky h – ch – g. Ani teraz ste nevideli nič iné okrem otvorených úst? Ani vaše dieťa, pretože tieto hlásky nie je dobre vidieť, tvoria sa hlboko v ústach alebo hrdle. Dopĺňať nezachytené hlásky, slová a celé celky vyžaduje veľkú sústredenosť a úsilie, čo môže byť pre maličké deti veľmi náročné, aj to je dôvod, prečo je nevyhnutné, aby ste urobili všetko pre to, aby dieťa dobre počulo a odzeranie sa tak mohlo stať iba doplnkom pri získavaní informácií.

 

Zároveň je dobré si uvedomiť, že odzeranie má niekoľko dôležitých obmedzení:

  • Odzeranie je sťažené alebo nemožné vo veľkej vzdialenosti, tme, počas telefonovania, pri pozeraní televízie alebo vtedy, ak je dieťa zaujaté hrou…
  • Veľmi ťažko sa odzerá v skupine ľudí, napríklad na oslavách alebo v školskej triede. Je to preto, lebo dieťa s poruchou sluchu nemôže vidieť všetkých ľudí naraz, a preto nevie včas zistiť, kto a či vôbec niekto prehovoril.
  • Zrakom nedokážeme odzrieť moduláciu hlasu. Ak teda ironicky a bez zmeny mimiky poviete, „ty si taká krásna“, dieťa to bude brať ako fakt a neporozumie, že si z neho „strieľate“.
  • Každý človek pohybuje ústami pri hovorení trošku inak. To, že je dieťa schopné porozumieť odzeraním rodičov, nie je zárukou toho, že bude rozumieť aj ostatným ľuďom mimo domova. Dieťaťu bude trvať nejaký čas, kým si zvykne na nové osoby (napríklad pani učiteľku), s ktorými bude prichádzať častejšie do kontaktu.