Mnoho rodičov si myslí, že odzeranie je prirodzená zručnosť, ktorá sa automaticky rozvinie u všetkých detí s poruchou sluchu. Nie je to pravda. To, že dieťa dobre nepočuje, neznamená, že má od prírody lepší zrak. Je len odkázané prijímať viacej informácií zrakovou cestou a tak má lepšie „natrénovanú“ zrakovú pozornosť. Odzeranie však nie je len o zrakovej pozornosti. Závisí aj od veľkosti slovnej zásoby, osvojenia si  gramatiky jazyka a schopnosti mozgu dieťaťa dopĺňať všetky hlásky v slove, ktoré sa nedajú odzrieť.