Na Slovensku máte niekoľko možností. Výber závisí od toho, čo je vám dostupné fyzicky, finančne, prípadne toho, či máte šancu stretávať sa s dospelými nepočujúcimi osobami.

  1. Kurz posunkového jazyka a kontaktného posunkovania ponúkajú viaceré organizácie. Ich prístup sa líši podľa toho, či učia prirodzený posunkový jazyk (jazyk s vlastnou gramatikou) alebo tzv. kontaktné posunkovanie (posunky spojené s hovorenou rečou, kde sa dodržiava gramatika hovorenej reči). Učenie sa posunkov v skupine má jednu veľkú výhodu – je tam vždy niekto, kto vás v prípade zle realizovaného posunku opraví.

Kurzy na Slovensku robí pravidelne napr. Kresťanské centrum nepočujúcich, Nadácia Pontis v spolupráci s fondom Telekom a niektoré lokálne kluby nepočujúcich. Špecifikom týchto kurzov je, že ich často robia dospelé nepočujúce osoby alebo počujúce deti nepočujúcich rodičov, ktoré vedia výborne posunkovať, keďže sa v nepočujúcom prostredí pohybujú celý život. Niektoré organizácie sú po dohode ochotné urobiť aj špeciálne kurzy pre rodičov, pretože vedia, že komunikácia s malými deťmi sa líši od komunikácie s dospelými.

Posunkový jazyk sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti. Je preto pravdepodobné, že sa na kurzoch stretnete aj s ľuďmi, ktorí nemajú v rodine nikoho nepočujúceho a posunkovať sa rozhodli iba preto, aby vytvorili svet s menšími bariérami pre ľudí s poruchou sluchu.

Základnú posunkovú zásobu sa môžete zároveň naučiť na kurzoch v rámci škôl pre deti so sluchovým postihnutím a v niektorých centrách špeciálnopedagogického poradenstva.

 

„Posunkovať sme so Simonkou začali vo veku 18 mesiacov. V tom čase sme sa dostali k surdopédke, ktorá nás učila posunky, a vďaka tomu sme mohli začať posunkovať.“

 

„Keď som zistila, že jednoduché posunky už nestačia a je potrebné spájať slová do viet a vyjadriť nejakú ucelenú myšlienku, nevedela som si s tým rady. Rozhodla som sa navštevovať začiatočnícky kurz posunkového jazyka v jednom centre nepočujúcich v Bratislave. Nielenže veľmi narástla moja slovná zásoba, ale pochopila som, že nepočujúci inak vyjadrujú myšlienky a inak spájajú slová do vety. A hlavne, dostala som spätnú väzbu. Lektor ma opravil, vysvetlil mi, v čom som urobila chybu, ako to mám vyjadriť správne. To prostredníctvom internetu nie je možné. Ďalším pozitívom kurzu bola, samozrejme, priama komunikácia s lektorom a ostatnými účastníkmi kurzu. Pre mňa bol tento kurz nenahraditeľnou skúsenosťou. Každému rodičovi, ktorý sa rozhodol posunkovať, by som určite odporučila aspoň začiatočnícky kurz.“

 

  1. Knižky a slovníky so základnou posunkovou zásobou sú dobrou voľbou na precvičenie už naučenej slovnej zásoby. Pre rodičov detí s poruchou sluchu vyšli publikácie Svet v posunkoch a Päť prštekov na ruke, ktoré sú však dostupné už iba v knižniciach.

V rámci slovníkov slovenského posunkového jazyka vyšli na Slovensku Frekvenčný slovník posunkového jazyka, Kvalita života pre sluchovo postihnutých, Posunková zásoba z oblasti Kultúra a náboženstvo. Základy posunkového jazyka I a II, Školské posunky I.

 

  1. DVD nosiče – ponúkajú slovnú zásobu z oblasti rodiny, zdravotníctva. Nájdete tu nosiče so základnou zásobou, ale aj úzko zamerané okruhy ako rozprávky, koledy, preklady známych piesní.

„Doma sme začali najprv intuitívne používať základné detské posunky, to asi používajú aj mamy počujúcich detičiek. Potom sme pridávali tie, ktoré sme si zapamätali z kurzov a taktiež z knihy posunkov. Tiež sme mali DVD s posunkami, ktoré nám zapožičali  v škole pre nepočujúcich.

 

  1. Web a YouTube je obľúbeným zdrojom posunkov pre mnohé rodiny. Na stránkach nepocujucedieta.sk, www.nepocujuci.sk alebo www.infosluch.sk nájdete základnú posunkovú zásobu. Na YouTube nájdete napríklad kanál s názvom NepocujuceDieta.sk, ktorý uverejnil video s názvom Posunky – riekanky a pesničky. Zároveň tam nájdete kanál Róbert Šarina, ktorý vo videách s názvom Posunky 1-13 pontis-telekom preposunkoval slovnú zásobu z knižky od Effety – Základy posunkového jazyka I.

 

„Prvé posunky sme sa naučili z internetu – www.nepocujucedieta.sk. Po večeroch som si pozerala videá na internete,  kde sú v posunkoch riekanky pre deti, základné frázy, no a v súčasnosti chodíme na kurz posunkového jazyka, kde sa spolu s ostatnými rodičmi nepočujúcich detí učíme posunky vhodné pre výchovu našich nepočujúcich detičiek.“

 

  1. Priamo od dospelých Nepočujúcich vo vašom okolí, s ktorými sa môžete zoznámiť. Je ideálne, ak máte možnosť pravidelne prichádzať s nepočujúcimi do kontaktu, pretože vás to núti používať naučené posunky a zároveň zistíte, čo všetko už viete „povedať“. V Bratislave sa nepočujúce maminky stretávajú napríklad v rámci Prešporkova, ale stretnúť ich môžete aj v školách pre deti s poruchou sluchu alebo v lokálnych kluboch nepočujúcich.