U detí s poruchou sluchu, ktoré majú počujúcich rodičov, závisí ich schopnosť efektívne komunikovať v posunkoch od viacerých faktorov:

  • vek, keď ste začali s dieťaťom posunkovať,
  • schopnosť imitácie dieťaťa (dieťa vie zopakovať, čo vidí, že rukami robíte),
  • pridružené postihnutie dieťaťa – mentálne, telesné, zrakové,
  • vaša schopnosť rozširovať svoju posunkovú zásobu (vždy by ste mali byť aspoň o pár krokov pred dieťaťom),
  • vaša schopnosť posunkovať čo najviac počas celého dňa (posunkujem všetko, čo hovorím),
  • posunkujúce modely – čím viac vidí dieťa okolo seba ľudí, ktorí posunkujú, tým väčšiu má šancu si posunky zapamätať. Je to rovnaké ako s hovoreným jazykom – čím viac slová počuje, tým skôr sa ich naučí. Modelom pre vaše dieťa môžete byť vy, súrodenci, iné deti s poruchou sluchu alebo dospelí nepočujúci.