Áno, môžu. Posunky sa využívajú ako jedna z alternatívnych foriem komunikácie napríklad u detí s mentálnym postihnutím alebo u detí, ktoré majú následkom telesného postihnutia narušenú schopnosť artikulovať, ale ich pohyby rúk a prstov ostali viac-menej zachované. Špeciálny pedagóg a logopéd vám pomôžu zvážiť, či by vo vašom prípade mohli byť posunky prínosom.

 

„Posunky sme začali zvažovať, keď sme si uvedomili, že náš syn s Downovým syndrómom dobre nepočuje, a nevedeli sme si predstaviť, ako s ním budeme komunikovať. Manžel našiel na nemeckých stránkach špeciálne kartičky s posunkami pre deti s Downovým syndrómom a vďaka surdopédke sme si uvedomili, že by to mohla byť cesta. Mali sme veľké obavy kvôli trom jazykom v našej rodine. Začali sme s Lukáškom s 15 kartičkami a prvou z nich bola kniha. Tento posunok sa naučil veľmi rýchlo a vždy, keď chcel s nami posunkovať – ukázal posunok knihy. Lukáško sa postupne naučil viac ako 100 posunkov a vďaka kartičkám s posunkami sa naučil hovoriť v dvoch jazykoch – s mamou iba po slovensky a s otcom po nemecky.“

 

„Máme dieťa s viacnásobným postihnutím, pri ktorom je veľmi náročné čo i len nadviazať očný kontakt a  udržať jeho pozornosť. Náš Riško mal z dôvodu iných závažných komplikácií diagnostikovanú poruchu sluchu až v roku a pol a dobre kompenzovanú načúvacími prístrojmi až v dvoch rokoch a deviatich mesiacoch :-(. Keď začal viac vnímať, rozhodli sme sa, že sa naučíme posunkovú reč. Počas víkendového kurzu sme sa naučili veľmi veľa posunkov, ale mnohé z nich v bežnej konverzácii s ním nepoužívame, a preto sme postupne začali posunky zabúdať. Časom sme zistili, že Riško, žiaľ, nebude tak rýchlo napredovať a jeho hrubá a jemná motorika nebudú dostatočne dobré na to, aby posunkoval sám. Zvažovali sme aj zjednodušené posunky alebo napríklad babysigns. Momentálne sa však javí, že nakoniec pôjdeme cestou alternatívnej komunikácie –  elektronickou komunikačnou knihou v iPade. Práve zisťujeme možnosti. Napriek tomu, že posunky už aktívne nepoužívame, niektoré nám zostali zaužívané. A okrem toho, stále posunkujeme niektoré pesničky a básničky, pretože sa to Riškovi páči :-).“