Odpoveď na túto otázku sa líši podľa krajiny, v ktorej prstovú abecedu používate. Podľa toho, čo na Slovensku vidíme, jednoručná prstová abeceda (prstovka) sa tu používa pri komunikácii a vzdelávaní nepočujúcich detí oveľa menej často ako napríklad v Amerike. Je to škoda, pretože používanie prstovej abecedy má nesporný význam.

 1. Výskum ukázal, že nepočujúce deti, ktoré sú odmalička vystavené prstovej abecede, majú výborný základ pre budúce čítanie, a preto zvyknú byť aj veľmi dobrí čitatelia.
 2. Prstová abeceda pomáha deťom pri budúcom písaní, pretože deti odmalička vnímajú, že poradie hlások v slove sa nemôže zamieňať. Prepojenie medzi písaním a prstovkou vzniká už v ranom veku tak, že deti vidia nové slová v trojkombinácii „posunok – prstovka – písané slovo“.
 3. Vďaka prstovej abecede sa dieťaťu rozširuje slovná zásoba v slovenčine. Čím väčšiu slovnú zásobu už dieťa má, tým rýchlejšie sa učí ďalšie nové slová, pretože už má jazykový základ, na ktorom môže stavať.
 4. Prstová abeceda pomáha pri osvojení si správnych gramatických pravidiel. Tým, že dieťaťu vyhláskujeme určité slovo, môžeme ho upozorniť na iný tvar slova, ak sa zmení napr. množné číslo, rod, časovanie alebo skloňovanie.

 

Rodičia nepočujúcich deti v Amerike používajú jednoručnú prstovú abecedu (tzv. fingerspelling) s deťmi už od narodenia. Z výskumov, ale aj videí, ktoré sú dostupné na internete, je krásne vidieť, že nepočujúce deti Nepočujúcich rodičov začínajú vnímať prstovú abecedu veľmi skoro. Okolo 13 mesiacov sa pokúšajú napodobniť prstovku celou rukou a vo veku medzi druhým až tretím rokom sa samy snažia ukazovať prstovou abecedou známe krátke slová. Samozrejme, že zo začiatku tieto deti nevnímajú jednotlivé písmená v slove. Slovo ukázané v prstovej abecede vnímajú skôr ako celok, akoby to bol jeden posunok. Až neskôr, okolo štvrtého roku si uvedomia, že sú v danom „posunku“ skutočné písmená. Ich motorika sa medzitým tak zlepší, že sú schopné pomerne presne zopakovať nielen jednoduché písmená ako A, B, C, O, S, ale aj zložitejšie písmená akými, sú F, K, P alebo R.

Viac o prstovej abecede a o tom, ako vyzerajú jednotlivé prstové znaky slovenskej abecedy, sa dozviete v kapitole Metódy vzdelávania.

 

„Posunky sme využívali s Lydkou všade a pri každej príležitosti. Bola to taká úplne bežná komunikácia matky s dieťaťom, keď som ja hovorila a výraznejšie artikulovala a zároveň používala posunky J. Veľa sme používali aj prstovú abecedu a globálne čítanie. Lydka už ako dvojročná vďaka prstovej abecede poznala celú abecedu a postupne si začala sama písmenká spájať do slabík a slov. Pamätám si, že prvé, čo len tak spontánne pri pozeraní telky prečítala, bolo logo HBO J.“

 

Tipy, ako sa naučiť používať prstovú abecedu:

 1. Dajte si plagát s prstovou abecedou na stenu, aby sa vám jednotlivé písmená vryli prirodzene do pamäti.
 2. Pri prstovke držte zápästie čo najviac uvoľnené.
 3. Aby sa vám pri nácviku nehýbala ruka pri každom písmene hore-dole, môžete si lakeť „prstujúcej“ ruky oprieť o stôl alebo ho podoprieť druhou rukou.
 4. Pri prstovej abecede musí byť dlaň otočená smerom k osobe, s ktorou komunikujete. Ak ruku neustále otáčate k sebe, postavte sa pred zrkadlo a skúšajte prstovku tak, že sa na seba budete do zrkadla dívať.
 5. Zo začiatku sa zamerajte na citoslovcia, meno vášho dieťa a iné mená v rodine. Ukazujte tieto slová pred dieťaťom a povzbuďte ho, aby ich robilo tiež. Pokračovať môžete s menami obľúbených rozprávkových postavičiek, názvami jedál, pitia alebo často navštevovaných obchodov.
 6. Nájdite si čas, aby ste si každý deň precvičili prstovú abecedu – ukazujte si názvy ulíc na prechádzke, hlášky z reklamy alebo názvy obľúbených skupín a pesničiek.
 7. Ak zobrazujete prstovou abecedou celé slová, robte medzi slovami malé pauzy.
 8. Precvičujte si nielen to, či viete dané písmená zobraziť, ale aj to, či viete „čítať“ slová v prstovej abecede, ktoré ukazuje niekto iný.
 9. Keď „prstujete“, majte ruku na úrovni krku alebo blízko vašej tváre, ale nezacláňajte si ústa, aby ľudia vedeli odzrieť to, čo ukazujete.
 10. Neriešte rýchlosť. Dôležitejšie ako rýchlosť je, aby boli písmená zreteľné. Rýchlosť príde neskôr.

 

A dobrá rada z vlastnej skúsenosti: „Neprstujte“ príliš rýchlo pred nepočujúcimi. Budú mať pocit, že viete rovnako rýchlo prečítať to, čo oni ukazujú vám, ako to, čo viete ukázať vy im :-). Pamätajte, že je omnoho jednoduchšie naučiť sa používať prstovú abecedu, ako ju čítať, keď ju produkuje niekto iný.

 

Dve stratégie, ako začať používať prstovú abecedu s maličkými deťmi:

 1. Sendvič. Táto stratégia prepája prstovú abecedu s posunkami. Poradie môže byť posunok – prstová abeceda – posunok alebo prstová abeceda – posunok – prstová abeceda.
 2. Prepájanie. V tomto prípade sa snažíte u dieťaťa vytvoriť spojenie medzi prstovou abecedou, posunkom a písaným textom.
 3. zobrazte v prstovke L-I-E-N-K-A
 4. zaposunkujte LIENKA
 5. ukážte na kartičku so slovom lienka alebo napíšte priamo pred dieťaťom slovo lienka na papier.

 

Rodinné hry, ktoré pomáhajú precvičiť si prstovú abecedu:

 1. „Prstované“ posunky. Jeden člen rodiny slovo zaposunkuje a druhý ho ukáže v prstovej abecede alebo naopak. Všetci sa vystriedajú.
 2. „Prstovaná“ večera. Namiesto posunkovania alebo rozprávania budete všetci komunikovať iba v prstovej abecede.
 3. Opozitá. Napíšte rôzne bežné slová na papieriky a vložte ich do misky. Po tom, čo si papierik vytiahnete, neukazujete ho iným. Vašou úlohou je ukázať v prstovej abecede opak toho, čo je napísané na papieriku. Napríklad ak si vytiahnete kartičku so slovom „deň“, „zaprstujete“ slovo „noc“. Ak si vytiahnete kartičku so slovom „teplý“ – „zaprstujete“ slovo „studený“.
 4. Písmenkový futbal. Hráči sa striedajú s tým, že každé nové slovo sa musí začínať na posledné písmeno z predchádzajúceho slova. Začnete napríklad so slovom A-U-T-O. Ďalší hráč musí ukázať v prstovej abecede slovo, ktoré začína na O, poslednú hlásku v slove auto, čiže napríklad slovo O-L-E-J.  Ďalší bude pokračovať so slovom začínajúcim sa na písmeno J.
 5. Geografické kvíz alebo hry s mapami – niekto povie hlavné mesto, iný posunkom odpovie štát, v ktorom sa nachádza.