To závisí od dieťaťa aj prostredia, v akom vyrastá. Za predpokladu, že má dieťa dobre nastavené a vyhovujúce načúvacie prístroje od raného veku, nemá pridružené postihnutia a vy na neho hovoríte a posunkujete od niekoľkých mesiacov, s veľkou pravdepodobnosťou uvidíte, že bude hrkútať a džavotať podobne ako počujúce deti. Bude používať hlas počas toho, ako bude tvoriť prvé gestá a posunky.

Zároveň však vídavame deti, u ktorých je v určitom veku rozdiel medzi úrovňou hovorenej reči a posunkovej  reči markantný. Väčšinou ide o posunkujúce deti s ťažšou poruchou sluchu, ktoré dostali z rôznych dôvodov kvalitné prístroje neskoro, prípadne im prístroje nestačili a veľmi dlho čakali na implantáciu. U týchto detí vidíme, že sú schopné vo veku dva až dva a pol roka tvoriť celé vety v posunkoch, ale hovorené slovo alebo slabiku pridávajú iba kde-tu. Ich hovorená reč výrazne zaostáva za posunkovou rečou, pretože nemali vytvorené dostatočné podmienky na vnímanie hovorenej reči sluchom. Mnohé tieto deti sa rozhovorili až po prenastavení alebo zmene načúvacích prístrojov za veľmi výkonné stroje alebo po implantácii.

 

„Prvé vyslovené slová prišli päť mesiacov po implantácii. Boli to mama, tato, auto, papať, toto, kde je. V tom čas už Tomi vedel 130 posunkov.“

 

„Posunky nám nesmierne pomohli v začiatkoch pri komunikácii. Zrazu sme si vedeli všetko vysvetliť… aj zložité úkony. René sa veľmi rýchlo chytal na posunky. Čoskoro hovoril v posunkoch v niekoľko početných vetách. Verbálne v tom istom čase zvládol povedať ,ma – a – e… ba…‘“ Nič, čo by dalo zmysel. Až neskôr sa to zmenilo a teraz rozpráva už aj orálne v celých vetách.“

 

Bez ohľadu na to, v akom veku hovorená reč naskočí, chceme vás povzbudiť, aby ste neprestali posunky používať hneď, ako započujete prvé slová vašich detí. Počkajte aspoň do obdobia, keď už dieťa v hovorenej reči vytvorí dvoj-, trojslovné vety, aby bolo schopné aj bez posunkov vyjadriť všetko, čo mu beží hlavou. Zvážte, či je to v poriadku, že pripravíte dieťa o funkčnú komunikáciu a odkážete ho znova na jednoslovné výpovede, tentoraz v hovorenej reči. Okrem toho, zvážte, či nebude pre vaše dieťa výhodou, ak si zachová komunikačný prostriedok, ktorý mu môže otvoriť dvere do sveta nepočujúcich.