Mnoho rodičov opisuje obdobie, keď zistia, že ich dieťa má stratu sluchu ako veľkú neistotu. Začnú si dávať otázku „Aká bude budúcnosť môjho dieťaťa?“ Cítia, že vedia tak málo o tom, čo zažívajú ľudia so stratou sluchu, ale nevedia na koho sa obrátiť. Všade okolo sú rozdielne názory na to, ako vzdelávať dieťa so stratou sluchu a ešte k tomu je tu „tá komunita Nepočujúcich“, okolo ktorej visí hmla neistoty.

Možno vás kedysi vyľakali názorom, že ak začnete posunkovať, tak vaše dieťa neskôr odíde k nepočujúcim, ktorí sú úplne iní ….a vy ho ako rodičia úplne stratíte. Skúsme sa pozrieť na túto pre počujúcich rodičov často „citlivú“ tému a rozfúkať aspoň trochu hmlu neistoty. Prečo? Lebo si myslíme, že naučiť sa rešpektovať kultúru a komunitu Nepočujúcich je významný krok pre rodičov nepočujúcich detí a to aj vtedy, keď vám príde po prečítaní nasledujúcich textov cudzia, vzdialená a nepochopiteľná.

Pre vaše dieťa je veľmi dôležité vidieť, že máte rešpekt voči histórii a kultúre jemu podobných ľudí a to aj vtedy, ak si prajete, aby vaše dieťa vyrastalo predovšetkým v počujúcej komunite. Nie raz sa totiž stalo, že si dospelí nepočujúci, ktorí vyrastali v orálnych podmienkach, hľadali priateľov aj v komunite Nepočujúcich, ale stretli sa s veľkým nepochopením práve na strane svojich rodičov. V zahraničí nájdete viacero kníh, ale aj u nás by ste si vypočuli príbehy dospelých nepočujúcich, ktorí opisujú pocity zrady, že im nikto, počas toho ako vyrastali, nepovedal o komunite Nepočujúcich, alebo neumožnil komunikovať v posunkovom jazyku.

Vydajme sa teda na cestu spolu:

Dva pohľady na hluchotu
Komunita Nepočujúcich
Kultúra Nepočujúcich
Umenie, literatúra a humor
Pravidlá správania a zvyky v komunite Nepočujúcich
Prínos komunity Nepočujúcich pre nepočujúce dieťa
Prínos komunity Nepočujúcich pre rodičov
Posunkovať alebo neposunkovať
Prepojenie dvoch svetov