Bez ohľadu na to do akej miery sa rozhodnete ako rodiča spolupodieľať na komunite Nepočujúcich, dospelé osoby so stratou sluchu môžu mať pozitívny vplyv na život vášho dieťaťa.

  1. Všetky deti potrebujú vedieť, že nie sú samé, že sú iní ľudia, ktorí majú podobné skúsenosti. Nepočujúca komunita môže ponúknuť dieťaťu niečo, čo vy ako počujúci rodičia nemôžete – porozumenie, aké je to byť nepočujúci.
  2. Členstvo v komunite Nepočujúcich môže vybudovať u detí pocit spolupatričnosti, seba  ocenenia, hrdosť na svoju históriu a vlastný jazyk.
  3. Kultúra Nepočujúcich je založená na myšlienke, že je nutné chrániť a budovať to, čo nepočujúce deti môžu a prirodzene vedia, na rozdiel od medicínskeho modelu, ktorý hovorí, že nepočujúci budú akceptovaní v spoločnosti vtedy, keď sa naučia hovoriť (čiže sa zameriava na to, čo mnohé deti dlhú dobu nevedia).
  4. Ak sa vaše dieťa bude podieľať na akciách Nepočujúcich, prirodzene sa bude učiť posunkový jazyk od ľudí, ktorí ho vedia plynulo používať. Takúto možnosť len sťažka získa v počujúcej komunite.
  5. V komunite, kde sa pohybuje veľa ľudí so stratou sluchu, je veľká šanca, že vaše dieťa stretne viacerých nepočujúcich, ktorí dosiahli úspech v rôznych oblastiach. Títo ľudia sa môžu pre vaše dieťa stať pozitívnym modelom pri prekonávaní mnohých prekážok.
  6. Členovia komunity Nepočujúcich zväčša dobre vedia, aké technológie a kompenzačné pomôcky im najlepšie pomáhajú zvládať každodenný život. Takéto informácie z prvej ruky sú na nezaplatenie.