Keď sa dozviete, že máte dieťa so stratou sluchu, väčšinou Vám túto informáciu povie lekár, ktorý je v danej oblasti vzdelaný a má informácie o diagnostike a prípadnej liečbe. Bolo by  asi divné, keby vám o tom hovoril napríklad sociálny pracovník.

Paradoxne, napriek faktu, že počujúci odborníci majú často obmedzené a skreslené vedomosti o kultúre Nepočujúcich, používaní posunkového jazyka a zúčastňovaní sa aktivít, ktoré si Nepočujúci cenia, sú to iba oni, s ktorými prídu rodičia nepočujúcich detí do kontaktu. Je to veľká škoda, pretože neskôr ako dieťa rastie, už neriešite stratu sluchu len z medicínskeho hľadiska, ale začínate zvažovať komunikáciu, socializáciu, výber školy, kochleárny implantát….témy, na ktoré majú ľudia z komunity Nepočujúcich veľmi vyhranené názory, pretože sa ich bytostne dotýkajú.

Je veľmi dôležité, aby ste vedeli, ako sa členovia Nepočujúcej komunity k jednotlivým „žeravým“ témam stavajú. Jednak preto, aby ste mali širšiu perspektívu a vedeli zvážiť všetky za a proti konkrétneho rozhodnutia, ale aj preto, aby ste mohli porozumieť reakciám Nepočujúcich, s ktorými sa vy alebo vaše dieťa v určitom období života určite stretnete.

Nepočujúci ľudia vám môžu:

  1. pomôcť vnímať „odlišnosť“ vášho dieťaťa v pozitívnom svetle.
  2. ponúknuť nápady a stratégie, ako komunikovať a fungovať s dieťaťom tak, aby bolo čo najmenej frustrované a stresované.
  3. pomôcť porozumieť, aké zážitky majú nepočujúci ľudia v počujúcej spoločnosti. Šanca vypočuť si životné príbehy z prvej ruky vám môže napomôcť vyhnúť sa zbytočným chybám.
  4. byť povzbudením, že  stratou sluchu sa úspešný život nekončí.