Folklór nepočujúcich

Nepočujúci majú vlastný folklór, ktorého súčasťou sú príbehy, poézia, spev v posunkovom jazyku, humor…

  • storytelling je dramatické prerozprávavanie príbehov, ktoré slúži na zábavu a potešenie. Nepočujúci sa v ňom hrajú s posunkovým jazykom a skúmajú jeho možnosti, čo všetko  a ako sa dá cez neho vyjadriť. Príklad storytellingu môžete vidieť na nasledujúcich dvoch videách – príbeh o Georgovi a šarkanovi alebo známy detský príbeh The hungry caterpillar). Medzi veľmi známych nepočujúcich rozprávačov patrí napr. Pinky Aiello, Peter Cook, Bernard Bragg, Manny Hernandez, Jürgen Endress alebo  Rob Roy Farmer. U nás sú známe „Storytelling a poézia v (slovenskom) posunkovom jazyku“, ktoré vyšli nedávno na DVD-ROM.
  • ABC príbehy, ktoré používajú celú prstovú abecedu (od A do Z) na prerozprávanie príbehu (Napríklad “A” reprezentuje v príbehu klopanie na dvere, “B” otváranie dverí, “C” potriasanie rúk…..), podobne fungujú aj príbehy z čísiel (kde je dej prerozprávaný cez čísla).
  • humor, anekdoty a legendy – vtipné príbehy sa pomocou posunkového jazyka dedia z generácie na generáciu. Bohužiaľ, často po preklade do hovoreného jazyka strácajú  vtipnosť, keďže pointa je v posunkoch alebo zvyklosti (nasledujúca stránka uvádza tradičné vtipy v posunkovom jazyku aj s prepisom do angličtiny. Pozrite si napr. Hotel Story alebo King Kong http://jalc.edu/ipp/flash/stories.html). Rovnaká idea ako v Hotel story je aj v Pepsi reklame Bob’s House.
    K najznámejším festivalom humoru Nepočujúcich patrí Festival Golden Hands (Nemecko), francouzský Clin d’Oeil Festival (Francúzko), Deaf Arts NOW (Švédsko) British Sign Language Haiku Festival (Anglicko), DaDa-Fest (Anglicko), International Deaf Film and Arts Festival (Kanada).
  • poézia – známymi zbierkami nepočujúcich autorov je Tichou rukou písané (SK), Tichý přístav duše (CZ), Dívej se povídám (CZ). Ďalšou známou slovenskou autorkou je Magda Pilarová – Benkovičová, ktorá napísala zbierku básní – Farebný svet ticha. Poéziu prezentuje v posunkovom jazyku napr. Trix Bruce, Terrylene, Jürgen Endress, Giuseppe Giuranna, Yoshitoshi Amimoto a u nás Veronika Vojtechovská. Zbierku umeleckej tvorby nepočujúcich z Čiech nájdete na stránke Literární koutek Neslyšících (CZ).
Knihy a časopisy

hluchote a pocitoch, ktoré zažívajú nepočujúci ľudia pohybujúci sa v počujúcej spoločnosti, posunkovom jazyku a kultúre Nepočujúcich. V Čechách sú známe knihy nepočujúcej autorky Věry Strnadovej (napr. Jaké je to neslyšet, Potom ti to povíme, Hádej, co říkám aneb Odezírání je nejisté umění a mnoho ďalších) alebo autografia Evy Tesárkovej (Sosna). U nás sú známe napr. zborníky od Romana Vojtechovského a kniha Tichou rukou písané. V zahraničí sú známe knihy od Carol A. Padden a Tom L. Humphries (Voices from a Culture, Inside Deaf Culture),  Jack Gannon (Deaf Heritage, The Week the World Heard Gallaudet), Blair LaCrosse (Silent Ears, Silent Heart), Thomas S. Spradley a James P. Spradley (Deaf Like Me),  Marlee Matlin (Deaf Child Crossing),  Leah Hager Cohen (Train Go Sorry: Inside a Deaf World),  Harlan Lane, Robert Hoffmeister a Ben Bahan (A Journey Into the Deaf-World),  John Lee Clark (Deaf American Poetry),  Kristen Harmon a Jennifer Nelson (Deaf American Prose), Matthew S. Moore a Linda Levitan (For Hearing People Only…) a mnoho ďalších.

Na Slovensku vychádzajú taktiež časopis Gaudium a elektronický časopis Myslímovinky. Oba časopisy majú nepočujúcich redaktorov. Prvý ho vydáva Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku a druhý Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.

Divadelná tvorba a pantomíma

U nás je známe Divadlo Tiché iskry (SK) – (Zuzana Knapová-Daubnerová, Ivica Tichá, Zuzana Löbbová, Jozef Rigo, Peter Vrťo, Angela Hefty, Michal Hefty, Denisa Gálová, Romana Ridzoňová). Zo zahraničných môžeme spomenúť napr. Divadlo Neslyším (CZ), VDN – Vlastní divadlo neslyšících (CZ), National Theatre of the Deaf (USA), Deaf West Theatre (USA), Deafinitely theatre (Anglicko), Tyst Teater (Švédsko), International Visual Theatre (Francúzko).

 Herci a tvorcovia filmov 

Tvorcovia filmu: Roman Polášek (slovenský nepočujúci tvorca filmu Legenda o Nepočujúcich), občianske združenie Awi Film (CZ)  Marlee Matlin (Academy Awards za film Bohom zabudnuté deti), Emmanuelle Laborit (filmy Mimo ticha a Tichá láska), Phyllis Frelich (Tony Award), Kathy Buckley (komediálna herečka), Angela Petrone Stratiy (komediálna herečka), Robert Hoskin (austrálsky nepočujúci tvorca krátkych filmov), Julianna Fjeld (Emmy Award za film Love is never silent).

Maľba, keramika, sochárstvo, rezbárstvo

U nás sú známi napr. Katarína Babalová (graf. design, kresba, fotografia), Mário Furčák (maľba, fotografia, rezbárstvo, sochárstvo), Ján Havrilla (akademický maliar a vitráže), Matej Hrubisko (fotografia), Matej Kováč (fotografia, design), Stanislav Lubina (linorytectvo,  grafika, maľba), Barbora Paulovičová (maľba, grafika, kresba, ilustrácie), Stanislav Pekár (rezbárstvo, fotografia), Ján Rešovský (rezbárstvo, maľba), Jozef Zoller (drotárstvo), Trifon Stefanov (maľba a kresba), Linda Pašáková – Svoradová (maľba a kresba), Jozef Horňan (maľba a kresba), Andrej Sijka (rezbárstvo), Rastislav Šorek (rezbárstvo), Kamil Fančovič (fotografia), Juraj Krajňák (fotografia) a Martina Cibulíková (šperkárstvo).

Celosvetotovo sú známi napr. Chuck Baird (maliar), Betty G. Miller – v ich tvorbe sa často odráža téma hluchoty a posunkového jazyka. Ďalej je to Louis Frisino (maľoval realistické obrazy zvierat),  Douglas Tilden (sochár) alebo Granville Redmond (maliar impresionista).

 Tanec

Dalibor Gajdoš (Souldance – tanečno-umelecká skupina), Bernardo Euklides Orlando Tabo, prezývaný Edy (tanec), Chinese Disabled Arts Troupe – thousands hands (tanečno divadelný nepočujúci súbor z Číny).

 Festivaly kultúry Nepočujúcich

Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich (SK), kultúrny festival Mluvící ruce (CZ), Deaf Way I a II (USA), Medzinárodný festival pantomímy nepočujúcich, Európsky a medzinárodný divadelný festival pre nepočujúcich, Mezinárodní festival divadla a pantomimy neslyšících (CZ).

 Rôzne iné osobnosti

Heather Whitestone (nepočujúca Miss America 1995), Carol Padden (nepočujúca lingvistka), Matthew Morgan (nepočujúci kúzelník), Evelyn Glennie (úplne nepočujúca perkusionistka), Thomas Alva Edison (vedec), Jamie Berke (nepočujúca, ktorá vytvorila stránku o hluchote www.deafness.about.com), Annie Jump Cannon (nepočujúca astronómka).

U nás Doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. (nepočujúci vysokoškolský pedagóg- farmaceut), Iris Domancová, PhD. (nepočujúca moderátorka, špeciálna pedagogička), Monika Balogová (prvá prezidentka Slovenského zväzu sluchovo postihnutých, zaslúžila sa o prijatie zákona o posunkovej reči v r. 1995), Július Maťovčík (športovec, cyklista, skialpinista), Martin Legutky (lyžiar, držiteľ medailí z deaflympiád), Petra Šedivá (aranžovanie kvetov, origami), Peter Hoang (hudba-DJ).