1. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej,  Karola Supa 48, Lučenec
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno, cielene sa venujeme deťom s poruchou sluchu
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 1 roka
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po úplnú stratu sluchu (viac ako 91 dB)
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

psychológ,

logopéd,

sociálny pracovník

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Karola Supa 48, Lučenec

súčasť Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej, Karola Supa 48, Lučenec,

tel.: 047/433 14 59, 0911 941 273,

web: zsisplc.edupage.org,

e-mail: cspplc@centrum.sk

 

 

2. Názov zariadenia CŠPP pri ŠMŠ, Kollárova 55, Banská Bystrica
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? 2 – 3 roky
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po úplnú stratu sluchu (nad 91 dB)
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

logopéd,

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia CŠPP pri ŠMŠ, Kollárova 55, Banská Bystrica, tel.: 048/414 21 16, e-mail: csppbb@gmail.com, web: www.csppbb.sk

 

 

 

3. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno, cielene sa venujeme starostlivosti o deti s poruchou sluchu
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? 2 – 3 roky
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu až po úplnú stratu sluchu (nad 91 dB)
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

logopéd,

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie, rodičia vyhľadávajú služby priamo v našom zariadení
Kontaktné údaje zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Základnej škole pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu, ČSA 183/1, 967 01 Kremnica,

tel.: 045/6742420, e-mail: zsisp@mail.t-com.sk, web: zsispkremnica.edupage.org

 

 

4. Názov zariadenia SCŠPP pri SŠMŠ, Slnečná 34, Banská Bystrica
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od narodenia (od 0 rokov)
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? stredne ťažká porucha sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

špeciálnopedagogická diagnostika,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

logopéd,

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia SCŠPP pri SŠMŠ, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica-

e-mail: scspp.bb@gmail.com, tel.: 0944 985 061

web: www.detskecentrumbb.sk