1. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva CŠPP, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od narodenia (od 0 rokov)
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po úplnú stratu sluchu (viac ako 91 dB)
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ,

komplexná intervenčná činnosť priamo v rodine

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd  – ambulantne aj terénnou formou

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? áno
Kontaktné údaje zariadenia CŠPP, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava

deti od 0 do 6 rokov Mgr. Silvia Hovorková, PhD.,  tel.: 0949 559 823, e-mail: poradnahovorkova@gmail.com

deti od 6 rokov vyššie Mgr. Klaudia Guštafíková, tel.: 0904 327 375,

e-mail: kgustafikova@gmail.com

web: zsihrdlickova.edupage.org

 

2. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva centra včasnej intervencie Bratislava
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od narodenia, od 0 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po úplnú stratu sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika,

logopedické poradenstvo,

komplexná logopedická intervencia,

sociálnoprávne poradenstvo,

liečebná rehabilitácia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ,

komplexná intervenčná činnosť priamo v rodine

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd  – ambulantne aj terénnou formou,

špeciálny pedagóg – ambulantne aj terénnou formou,

logopéd – ambulantne aj terénnou formou,

psychológ,

liečebný pedagóg,

sociálny pedagóg,

fyzioterapeut

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? áno
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva centra včasnej intervencie, Hálkova 11, 831 03 Bratislava, web: www.centravi.sk/bratislava,

e-mail: bratislava@centravi.sk