Košický kraj

1. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Košice
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno, okrem iných postihnutí sa venujeme aj deťom s poruchou sluchu
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 2 rokov a staršie
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? ľahká, stredná, stredne ťažká strata sluchu, veľmi ťažká strata sluchu až úplná strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ,

komplexná intervenčná činnosť v školskom zariadení klienta

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd – ambulantne,

špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

logopéd,

psychológ,

sociálny pedagóg

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? posúvame tieto žiadosti Nadácii Pontis
Kontaktné údaje zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bocatiova 1, 040 01 Košice

tel.: 055/7961211, fax: 0557961212,

e-mail: csppke@csppke.sk,

web: www.csppke.sk

 

2. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Košice
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno, okrem iných postihnutí sa venujeme aj deťom s poruchou sluchu
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 2 rokov vyššie
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? ľahká, stredná, stredne ťažká strata sluchu, veľmi ťažká strata sluchu, úplná strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

liečebná rehabilitácia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

psychológ,

liečebný pedagóg

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum ŠPP, Komenského 3, 040 01 Košice,

tel.: +421 948 409 508,

web: www.centrumsimkova.sk

 

 

3. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri LVS,

Košice-Barca

Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? máme 2 deti v školskom veku
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 3 – 4 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? ľahká, stredná strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia
Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

logopéd,

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri LVS,

Tešedíkova 3, 040 17 Košice-Barca

e-mail: a7slavikova@gmail.com,

tel.: 0904 522 817,

web: www.lvsbarca.sk