1. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Effeta, Stredisko sv. Františka Saleského,  Nitra
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno, cielene sa orientujeme na poskytovanie starostlivosti rodinám s deťmi s poruchou sluchu
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 2 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? ľahká, stredná, stredne ťažká strata sluchu,  veľmi ťažká strata sluchu, úplná strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo,

komplexná logopedická intervencia,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd – ambulantne aj terénnou formou,

logopéd – ambulantne,

psychológ,

sociálny pedagóg

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? navštevujeme školské zariadenia, kam naši klienti chodia
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Effeta, Stredisko sv. Františka Saleského, Samova 4, Nitra, tel.: 0905 173 292, 0944 100 228, web: poradna@effeta.sk

 

2. Názov zariadenia CŠPP pri Spojenej škole internátnej, Levice
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 3 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej straty sluchu cez strednú až po stredne ťažkú stratu sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd
Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia CŠPP pri Spojenej škole internátnej, Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice, tel.: 0905 366 424,

e-mail: szsi139@stonline.sk,

web: www.skolalevice.edupage.sk

 

3. Názov zariadenia Súkromné centrum ŠPP, Pod kopcom 75, 940 01 Nové Zámky
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? v dotazníku neuviedli
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? v dotazníku neuviedli
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? v dotazníku neuviedli
Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? v dotazníku neuviedli
Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? v dotazníku neuviedli
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum ŠPP, Pod kopcom 75, 940 01 Nové Zámky

e-mail: poradnanz@gmail.com,

tel.: 0944 463 297,

web: www.sszsnz.edupage.org