1. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva Poprad
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od narodenia (od 0 rokov)
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po úplnú stratu sluchu (nad 91 dB)
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ,

komplexná intervenčná činnosť priamo v rodine – u detí zaradených v programe Mobilný pedagóg

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd – ambulantne aj terénnou formou,

logopéd – ambulantne,

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? áno, u detí zaradených v programe Mobilný pedagóg
Kontaktné údaje zariadenia CŠPP Poprad, Partizánska 2, 058 01 Poprad,

web: www.cspppoprad.sk, e-mail: cspppoprad@gmail.com,

tel.: 0911 467 611

 

2. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Spojená škola Prešov
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno, cielene poskytujeme starostlivosť deťom s poruchou sluchu
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? 2 – 3 roky
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po veľmi ťažkú poruchu sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

logopéd,

psychológ,

sociálny pedagóg

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? t. č. nie
Kontaktné údaje zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva,

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna,

Hurbanistov 6, 060 01 Prešov,

e-mail: cspp.psabadosa@gmail.com,

tel.: 0911 531 800, 051/772 51 29

 

 

3. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bardejov
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 3 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po veľmi ťažkú poruchu sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika,

logopedické poradenstvo,

komplexná logopedická intervencia,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? špeciálny pedagóg s inou aprobáciou
Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Kutuzovova 3629, prevádzka Slovenská 5, 085 01 Bardejov,

tel.: 0918 481 266,

e-mail: jarka.zatorska@centrum.sk

 

4. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, Levoča
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? 2 – 3 roky
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po úplnú stratu sluchu (nad 91 dB)
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika,

logopedické poradenstvo,

komplexná logopedická intervencia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd – ambulantne,

špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

logopéd – ambulantne,

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, CŠPP, Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča,

tel.: 053/451 2334,

web: www.ssjvile.edupage.sk,

e-mail: skola@ssjvile.edu.sk

Poznámka: sme zdrojovým centrom pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím