Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Nová Dubnica
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? odkedy nás klient osloví, zvyčajne okolo 2 rokov dieťaťa
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete?  stredná, stredne ťažká strata sluchu až úplná strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

pomoc pri zaškolení dieťaťa,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ,

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? špeciálny pedagóg s inou aprobáciou
Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Gagarinova 773/5, 018 51 Nová Dubnica,

e-mail: kvetoslava.mojtova@nextra.sk,

tel.: 0902 301 176