1. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva,

Centrum detskej reči

Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 1 roka
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? ľahká, stredná, stredne ťažká strata sluchu,  veľmi ťažká strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo,

komplexná logopedická intervencia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd – ambulantne,

logopéd – ambulantne,

psychológ

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? podľa individuálnych potrieb rodiny
Kontaktné údaje zariadenia SCŠPP, Centrum detskej reči, Nám. J. Herdu 1, 917 01 Trnava, web: www.centrumreci.sk, e-mail: centrumreci@gmail.com