1. Názov zariadenia Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.,

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Centra včasnej intervencie, Republiky 30, Žilina

Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od narodenia, teda od 0 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? stredná, stredne ťažká strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ,

komplexná intervenčná činnosť priamo v rodine dieťaťa

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? špeciálny pedagóg s inou aprobáciou – ambulantne aj terénnou formou,

psychológ,

sociálny pedagóg,

fyzioterapeut

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? áno
Kontaktné údaje zariadenia Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Republiky 30, 010 01 Žilina, web: www.centravi.sk/zilina, tel.: 0915 952 123, e-mail: zilina@centravi.sk,

Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Centra včasnej intervencie, Republiky 30, Žilina, web: www.centravi.sk/zilina/scspp, tel.: 0915 153 999, e-mail: poradna.za@centravi.sk

 

 

2. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva J. Vuruma 144, Žilina
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od narodenia, teda od 0 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? ľahká, stredná, stredne ťažká strata sluchu až veľmi ťažká strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

sociálnoprávne poradenstvo,

liečebná rehabilitácia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ,

komplexná intervenčná činnosť priamo v rodine dieťaťa

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd  – ambulantne aj terénnou formou,

logopéd – ambulantne,

psychológ,

liečebný pedagóg,

sociálny pedagóg

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? áno
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, J. Vuruma 144, Žilina,

tel.: 0944 028 727,

e-mail: scsppza@gmail.com,

web: www.scsppza.sk

 

 

 

3. Názov zariadenia CŠPP pri Spojenej škole internátnej, Námestovo
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? okrem iných postihnutí sa venujeme aj deťom s poruchou sluchu
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 0 rokov – od narodenia
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po veľmi ťažkú poruchu sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika,

špeciálnopedagogická diagnostika,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika,

logopedické poradenstvo,

komplexná logopedická intervencia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd – ambulantne aj terénnou formou,

špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

logopéd,

psychológ,

fyzioterapeut

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? sme pripravení ju poskytnúť
Kontaktné údaje zariadenia CŠPP pri Spojenej škole internátnej, M. Urbana 160/45,

Námestovo

web: www.csppno.sk,

e-mail: csppno@csppno.sk,

tel.: 0911 545 305

 

 

4. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole s materskou školou internátnou, Bytča
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 2 rokov dieťaťa
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? stredná porucha, stredne ťažká porucha, úplná strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogické poradenstvo,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo,

komplexná logopedická intervencia,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

logopéd,

psychológ,

fyzioterapeut

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie
Kontaktné údaje zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole s materskou školou internátnou Bytča, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča,

tel.: 041/553 32 21, 0911 55 33 26,

e-mail: cspp@szsibytca.sk, szsibytca@szsibytca.sk,

web: www.szsibytca.sk

 

5. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva,

Dolný Kubín

Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 1 roka
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? stredná, stredne ťažká, ťažká porucha sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd
Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie, pretože takúto žiadosť neevidujeme, ale sme pripravení ju v prípade potreby poskytovať
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva,

Hviezdoslavovo námestie  2190, 026 01 Dolný Kubín

 

 

6. Názov zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Čs. brigády č. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? áno
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? od 3 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? od ľahkej poruchy sluchu po úplnú stratu sluchu (viac ako 91 dB)
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálnopedagogické poradenstvo, komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

logopedická diagnostika, logopedické poradenstvo, komplexná logopedická intervencia,

sociálnoprávne poradenstvo,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

špeciálny pedagóg s inou aprobáciou,

psychológ,

logopéd,

sociálny pracovník

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? nie, pretože takúto žiadosť neevidujeme, ale sme pripravení ju v prípade potreby poskytovať
Kontaktné údaje zariadenia Centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Čs. brigády č. 2, 031 01 Liptovský Mikuláš,

tel.:  044/55 20 418, 56 23 587, 0911 420 113,

e-mail: diclm@stonline.sk

 

7. Názov zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Nosko Health Prevention, Ružomberok
Poskytujete svoje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku (0 – 6 rokov)? momentálne klientov s poruchou sluchu nemáme, ale sme pripravení ponúknuť služby surdopéda a logopéda
Aký je najnižší vek detí, od ktorého poskytujete svoje služby? radi by sme ponúkli svoje služby rodinám s deťmi vo veku od 2 rokov
Aký stupeň poruchy sluchu majú klienti, ktorým sa venujete? ľahká, stredná, stredne ťažká strata sluchu
Aké služby poskytujete rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku? psychologická diagnostika, psychologické poradenstvo,

komplexná špeciálnopedagogická činnosť,

poradenstvo pri výbere MŠ, ZŠ,

pomoc pri zaškolení dieťaťa do MŠ, ZŠ,

vypracovanie dokumentácie pre prijatie dieťaťa do MŠ, ZŠ,

konzultácie učiteľom v ZŠ, MŠ

Akí odborníci poskytujú služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu? surdopéd,

psychológ,

sociálny pedagóg,

fyzioterapeut

Poskytujete služby aj v rodinách s deťmi s poruchou sluchu? momentálne neposkytujeme, pretože takúto žiadosť neevidujeme, ale v prípade potreby sme pripravení ju poskytovať
Kontaktné údaje zariadenia Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva Nosko Health Prevention, Námestie A. Hlinku 56 – budova Pedagogickej fakulty, KU v Ružomberku, 3. poschodie, 034 01 Ružomberok,

e-mail: dobre.centrum@gmail.com,

tel.: 0905 699 795