Detský domov Maurícius (pre deti s poruchou sluchu)

Dolná 49/21, 967 01 Kremnica
Tel: 045 / 6742806, 0918 907 7780 (riaditeľ)918 907 778
e-mail : mauricius@stonline.sk
web: www.dedmauricius.eu

 

Maják n.o. (špecializované zariadenie pre hluchoslepé osoby)

Zdoba 79, 044 41 Sady nad Torysou
Tel: 055/ 6854290, 0907 147 274

e-mail: majak@majak-no.sk
web: www.majak-no.sk, www.hluchoslepi.sk

 

Zariadenie sociálnych služieb Olichov (aj pre dospelé osoby s poruchou sluchu)

Olichov, 951 87 Volkovce

Tel.: 037 / 6305 290
e-mail: svetlo@zssolichov.sk

web: www.zssolichov.sk