(Logopédi sú spísaní podľa toho, ako sa nám ozvali na dotazník z roku 2018)

Ak ste logopéd, ktorý poskytuje služby rodinám s deťmi s poruchou sluchu v ranom veku a nenašli ste sa v zozname, prosím dajte nám vedieť na  infosluch@yahoo.com, radi vás do zoznamu pridáme :-)

Rodičia  často hľadajú kontakt na logopédov, ktorí pracujú s deťmi s poruchou sluchu. Na tomto mieste nájdete zoznam logopédov, ktorí vyplnili náš dotazník a súhlasili so zverejnením kontaktných údajov. Je možné, že na Slovensku pôsobí viac logopédov, ktorí svoje služby poskytujú aj deťom s poruchou sluchu, preto ak v našom zozname nenájdete logopéda vo vašom okolí, skúste hľadať kontakty na webových vyhľadávačoch alebo sa opýtajte iných rodičov detí s poruchou sluchu.

 

Banskobystrický kraj

Meno a priezvisko: PaedDr. Mária Lukáčová
Adresa pracoviska: LA Rimavská Sobota 979 01, Ul. Gorkého 4849/8B

LA Tornaľa, Ul. Sládkovičova č. 1

Kraj: Banskobystrický
Mesto: Rimavská Sobota

Tornaľa

Telefonický kontakt: 0905 127 252
Mail, web: maria.lukacova@rsnet.sk
Logopéd: klinický logopéd v neštátnej logopedickej ambulancii klinickej logopédie
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: 6 mesiacov
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka:

 

Meno a priezvisko: Mgr. Monika Kopčová
Adresa pracoviska: Ambulancia klinickej logopédie
Kraj: Banskobystrický
Mesto: Rimavská Sobota

Tornaľa

Telefonický kontakt: 0905 127 252
Mail, web: maria.lukacova@rsnet.sk
Logopéd: klinický logopéd v neštátnej logopedickej ambulancii klinickej logopédie
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: ešte nemá skúsenosť, je ochotná pracovať
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: 6 mesiacov
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje

 

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka:

 

Meno a priezvisko: Mgr. Zuzana Moškurjáková
Adresa pracoviska:
  1. NZZ amb. klinickej logopédie, Kyjevské námestie 7, 975 04 Banská Bystrica
  2. DFNsP, ambulancia klinickej logopédie, Námestie L. Svobodu, Banská Bystrica
Kraj: Banskobystrický
Mesto: Banská Bystrica
Telefonický kontakt: 0908 938 190
Mail, web: z.moskurjakova@gmail.com
Logopéd: klinický logopéd  v logopedickej ambulancii v poliklinike, nemocnici, na klinike
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno, dlhoročné skúsenosti
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: narodenia
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka:

Bratislavský kraj

Meno a priezvisko: Mgr. Ivana Putšková
Adresa pracoviska: NsP, Limbová 1, Bratislava

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, 4. poschodie

Kraj: Bratislavský
Telefonický kontakt: 0905 564 161
Mail, web: http://portal.dfnsp.sk/
Logopéd: klinický logopéd v logopedickej ambulancii v poliklinike, nemocnici
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: všetky vekové kategórie
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná

 

Meno a priezvisko: Mgr. Daniela Hudecová, PhD.
Adresa pracoviska: Zdravotné stredisko, Saratovská 24 (oproti OC Saratov), 841 02 Bratislava-Dúbravka
Kraj: Bratislavský
Telefonický kontakt: 0903 700 429
Mail, web: daniela.hudecova@gmail.comwww.detskekralovstvo.sk
Logopéd: klinický logopéd v súkromnej ambulancii
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: všetky vekové kategórie
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná, terénna

 

 

Košický kraj

Meno a priezvisko: Mgr. Miroslava Petrík
Adresa pracoviska: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach, Trieda SNP č. 1, 041 66 Košice, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
Kraj: Košický
Mesto: Košice
Telefonický kontakt: 055/640 3749
Mail, web:
Logopéd: klinický logopéd  v logopedickej ambulancii v poliklinike, nemocnici, na klinike
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: 1 roka
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: kochleárne implantáty
Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka: klienti s poruchou sluchu tvoria približne 50 % klientov

 

Nitriansky kraj

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Szláviková
Adresa pracoviska: Logopédia Andreasz
Kraj: Nitriansky
Mesto: Komárno
Telefonický kontakt: 0917 648 478
Mail, web: andrea.szlavikova@gmail.com
Logopéd: klinický logopéd v neštátnej logopedickej ambulancii klinickej logopédie
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: od 3 rokov
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárny implantát

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka:

 

 

Prešovský kraj

Meno a priezvisko: Mgr. Gertrúda Oríšková
Adresa pracoviska: Ambulancia klinickej logopédie,

Poliklinika Sekčov, Prešov

Kraj: Prešovský
Mesto: Prešov
Telefonický kontakt: 051/756 3593
Mail, web: greta.oriskova@gmail.com
Logopéd: klinický logopéd  v logopedickej ambulancii v poliklinike, nemocnici, na klinike
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: od narodenia
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka:

 

 

Meno a priezvisko: Mgr. Otília Gáborová
Adresa pracoviska: Neštátna ambulancia klinickej logopédie

Ul. 1. mája 2045, 066 01  Humenné

Kraj: Prešovský
Mesto: Humenné
Telefonický kontakt: 0907 945 969
Mail, web: otilga@gmail.com
Logopéd: klinický logopéd v neštátnej logopedickej ambulancii klinickej logopédie
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: 2 rokov
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje
Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka:

Trenčiansky kraj

Meno a priezvisko: Dr. Hedviga Sulová
Adresa pracoviska: LOGO-BIO, s.r.o.,  K dolnej stanici 18

911 01 Trenčín

Kraj: Trenčiansky
Mesto: Trenčín
Telefonický kontakt: 032/652 8169
Mail, web:
Logopéd: klinický logopéd v neštátnej logopedickej ambulancii klinickej logopédie
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: od narodenia
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná

 

 

Meno a priezvisko: PhDr. Daniela Bartošová
Adresa pracoviska: LOGO-BIO, s.r.o.,  K dolnej stanici 18

911 01 Trenčín

Kraj: Trenčiansky
Mesto: Trenčín
Telefonický kontakt: 032/652 8169
Mail, web:
Logopéd: logopéd v atestačnej príprave
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: od narodenia
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná
Poznámka: klienti s poruchou sluchu tvoria približne 50 % klientov

 

Trnavský kraj

Meno a priezvisko: PhDr. Silvia Javorníková Straková, klinic. logopéd, konateľ
Adresa pracoviska: LOOPS, s.r.o., Hodská 373/3, 924 01 Galanta
Kraj: Trnavský
Mesto: Galanta
Telefonický kontakt: 0903 419 804
Mail, web: logopss@gmail.com
Logopéd: klinický logopéd v súkromnej ambulancii s. r. o.
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: deti s poruchou sluchu netvoria hlavnú skupinu detí, ktorým sa pani logopedička venuje, ale v starostlivosti má aj deti s poruchami sluchu
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: od 4 rokov
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje
Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná

 

Žilinský kraj

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Adzimová, Ambulancia klinickej logopédie
Adresa pracoviska: Ambulancia klinickej logopédie,

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, ÚVN SNP Ružomberok – FN

Kraj: Žilinský
Mesto: Ružomberok
Telefonický kontakt: 044/438 2569
Mail, web: adzimovas@uvn.sk

www.uvn.sk

Logopéd: klinický logopéd  v logopedickej ambulancii v poliklinike, nemocnici, na klinike
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: vek nerozhoduje, od narodenia
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárne implantáty,

BAHA

Forma poskytovanej starostlivosti: ambulantná

 

 

Online konzultácie bez vymedzenia kraja

Meno a priezvisko: Združenie Aktivko, o.z.,

kontaktná osoba: Mgr. Jana Juhásová

Adresa pracoviska: konzultácie prebiehajú online prostredníctvom Skypu
Telefonický kontakt: 0904 140 000
Mail, web: aktivko@gmail.com, jana.juhasova.slovakia@gmail.com,

Skype: aktivko@gmail.com

Logopéd: t. č. na MD
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu: áno, aj s deťmi s poruchou sluchu
Pracuje s deťmi s poruchou sluchu vo veku od: od narodenia
Aké druhy kompenzačných pomôcok využívajú klienti: načúvacie prístroje,

kochleárne implantáty

Forma poskytovanej starostlivosti: online konzultácie zdarma, služba nenahrádza logopedickú terapiu, ale skôr prvý kontakt s logopédom