Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava

Web: www.zsidrotarska.sk

E-mail: materska.skola@zsidrotarska.sk (materská škola)

Telefonické kontakty: 02/62 801 207 – riaditeľ školy

02/62 801 198 – vrátnica

 

Hrdličkova 17, 831 01  Bratislava

Web: www.zsihrdlickova.edupage.org

E-mail: ssihrdlickovaba@gmail.com (hlavný mail)

ssihrdlickovaba.zastms@gmail.com (zástupca riaditeľa materskej školy)

Telefonické kontakty: 02/54 77 12 03, 0911 471 183 – riaditeľ školy

 02/54 77 45 18 – vrátnica

 

ČSA 183/1, 967 32  Kremnica

Web: www.zsispkremnica.edupage.org

E-mail: zsisp@mail.t-com.sk (hlavný mail)

Telefonické kontakty:   045/67 42 420 – riaditeľ školy

0911 328 969 – riaditeľ služobný mobil

 

Kláštorská 24/a, 054 01  Levoča

Web: https://ssjvile.edupage.org/

E-mail: skola@ssjvile.edu.sk

skola@sssijvle.sk

Telefonické kontakty:  053/451 44 04 – riaditeľ školy

0911 890 075 – riaditeľ školy

 

K. Supu 48, 984 03 Lučenec

Web: www.zsisplc.edupage.org

E-mail: zsisplc@pobox.sk (hlavný mail)

Telefonické kontakty: 047/45 11 855 – riaditeľ školy

047/43 31 459 – vrátnica

 

Duklianska 2, 080 01  Prešov

Web: www.spojenaskola.info

E-mail:  info@spojenaskola.info

Telefonické kontakty:  0911 431 800 – riaditeľ školy

051/77 11 360 – vrátnica