Adresy základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Hrdličkova 17, 831 01  Bratislava

Drotárska 48, 811 02  Bratislava

K. Supa 48, 984 03 Lučenec

Čs. armády 131/1, 967 01  Kremnica

Kláštorská 24/a, 054 01  Levoča

Duklianska 2, 080 01  Prešov

 

Adresy špeciálnych základných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Hrdličkova 17, 831 01  Bratislava

Čs. armády 131/1, 967 01  Kremnica

 

Adresy stredných odborných škôl pre žiakov so sluchovým postihnutím

Koceľova 26, 821 08  Bratislava

Kutnohorská 2, 967 01  Kremnica

Duklianska 1, 080 04  Prešov

 

Školy aj s podrobnými kontaktmi podľa VÚC:

Banskobystrické VÚC školy

Bratislavské VÚC školy

Prešovské VÚC školy