Spojená škola internátna

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna

K. Supu 48, 984 03 Lučenec

Web: http://zsisplc.edupage.org

E-mail: zsisplc@pobox.sk (hlavný mail)

cspplc@centrum.sk (CŠPP)

Telefonické kontakty: 047/45 11 855 – riaditeľ školy

047/43 31 459 – vrátnica

0911 941 273 – CŠPP

 

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Praktická škola

ČSA 183/1, 967 32  Kremnica

Web: https://zsispkremnica.edupage.org

E-mail: zsisp@mail.t-com.sk (hlavný mail)

zgvlaonz@mail.t-com.sk  (internát)

Telefonické kontakty:   045/67 42 420 – riaditeľ školy

0911 328 969 – riaditeľ služobný mobil

045/67 42 090 – internát

 

SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne

Stredná priemyselná škola odevná pre žiakov so sluchovým postihnutím  internátna 

Odborné učilište internátne  

Kutnohorská 675/20, 967 01  Kremnica

Web: http://skolaprespm.sk

E-mail: skola@skolaprespm.sk (hlavný mail)

Jlicko@skolaprespm.sk (riaditeľ školy)

Telefonické kontakty: 045/674 696  – riaditeľ školy

0948 671 103 – riaditeľ školy