Spojená škola Pavla Sabadoša internátna:

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Základná škola s materskou školou Pavla Sabadoša pre žiakov so sluchovým postihnutím  internátna

Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 

Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna

Odborné učilište pre žiakov so sluchovým postihnutím internátne

Duklianska 2, 080 01  Prešov

Web: www.spojenaskola.info

E-mail:  info@spojenaskola.info

Telefonické kontakty:  0911 431 800 – riaditeľ školy

051/77 11 360 – vrátnica

 

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna:

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Špeciálna materská škola

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím

Praktická škola

Kláštorská 24/a, 054 01  Levoča

Web: www.sssijvle.edupage.org

E-mail: skola@ssjvile.edu.sk

skola@sssijvle.sk

Telefonické kontakty:  053/451 44 04 – riaditeľ školy

0911 890 075 – riaditeľ školy

053/451 23 34 – sekretariát

                                       ✆ 053/46 96 35 – internát