Vysvetlivky k audiogramu:

O  pravé ucho – vzdušné vedenie X  ľavé ucho – vzdušné vedenie
[   pravé ucho – kostné vedenie ]   ľavé ucho – kostné vedenie

Červený O a modrý X ukazujú najtichšie tóny, ktoré dieťa môže počuť na pravom uchu (červená) a ľavom uchu (modrá). Vzdušné vedenie je zaznačené plnou čiarou a kostné vedenie prerušovanou čiarou.

Audiometrickú krivku môžeme získať dvoma spôsobmi. U malých detí sa väčšinou vyšetruje vzdušné vedenie. Iba v niektorých prípadoch, keď nie je možné vyšetriť vzdušné vedenie alebo lekár potrebuje odlíšiť, či má dieťa prevodovú/percepčnú poruchu sluchu, vyšetrí sa aj kostné vedenie.

 

  • Vyšetrenie vzdušnou cestou – kontroluje všetky 3 časti ucha (vonkajšie, stredné aj vnútorné). Dieťa počúva zvuky rozličnej intenzity a frekvencie cez slúchadlá alebo reproduktory (tento prenos zvuku je na našom obrázku zaznačený červenou farbou. Farba je náhodná, nemá nič spoločné s farbami značiek na skutočnom audiograme).
  • Vyšetrenie kostnou cestou – kontroluje vnútorné ucho dieťaťa. Počas tohto vyšetrenia sa položí vibrátor na kosť za uchom dieťaťa. Zvuk (vibrácia) obchádza vonkajší zvukovod a stredné ucho a smeruje priamo do slimáka (tento prenos zvuku je na našom obrázku zaznačený modrou farbou. Farba je náhodná, nemá nič spoločné s farbami značiek na skutočnom audiograme).