Všimnite si, že v prípade prevodovej poruchy je kostné vedenie nezmenené (prerušovaná modrá krivka je v oblasti okolo 0 dB), ale vzdušné vedenie vykazuje stratu sluchu (má zvýšený prah). Keďže k problému dôjde vo vonkajšom alebo strednom uchu, zvuk následne nemôže byť správne prevedený do vnútorného ucha. Vnútorné ucho je v tomto prípade v poriadku. (Na obrázku je zobrazená prevodová porucha sluchu na ľavom uchu.)

 

 

 

Ak dieťa počuje zvuk rovnako zle vzdušnou aj kostnou cestou (prerušovaná červená krivka kostného vedenia kopíruje plnú červenú krivku vzdušného vedenia), ide o percepčnú poruchu sluchu. Stredné ucho je v poriadku, k problému dochádza vo vnútornom uchu. (Na obrázku je zobrazená percepčná porucha sluchu na pravom uchu.)

 

 

 

 

Ak zistíme, že krivka prevodového aj vzdušného vedenia je zmenená a rozdiel medzi nimi je zároveň väčší ako 10 dB, ide o zmiešanú poruchu sluchu. Problém v strednom uchu (napr. podtlak, tekutina, zrasty alebo poškodené sluchové kostičky) neumožní správny prevod zvuku z vonkajšieho do vnútorného ucha a ešte k tomu je poškodené aj vnútorné ucho (slimák). (Na obrázku je zobrazená zmiešaná porucha sluchu na ľavom uchu.)