Štatistiky ukazujú, že asi u ¼ detí (u ktorých vieme zistiť príčinu poruchy sluchu), NIE je príčina poruchy sluchu genetická. V tejto podkapitole sa zmieňujeme o viacerých negenetických príčinách – o infekciách mamy počas tehotenstva alebo pôrodu, problémoch počas pôrodu, nízkej pôrodnej hmotnosti, infekciách v novorodeneckom aj detskom veku, infekcii stredného ucha, zväčšenom vestibulárnom akvadukte, liekoch, úrazoch hlavy a hluku.

 

Hlavnými negenetickými príčinami sú:

  1. Infekcie a choroby počas tehotenstva
  2. Infekcie u mamy počas pôrodu
  3. Problémy počas pôrodu alebo v popôrodnom období
  4. Nízka pôrodná hmotnosť
  5. Lieky
  6. Infekcie počas novorodeneckého a detského veku
  7. Infekcia stredného ucha u dieťaťa
  8. Zväčšený vestibulárny akvadukt (EVA alebo LVAS)
  9. Hluk
  10. Náraz a poranenie hlavy