• Deti, ktoré sa narodili so zväčšeným vestibulárnym akvaduktom, sú veľmi citlivé aj na malé nárazy do hlavy. Tieto nárazy môžu vzniknutú poruchu sluchu zhoršiť.
  • Veľký náraz do hlavy môže u detí spôsobiť oddelenie kostičiek v strednom uchu.
  • Vážne poškodenie hlavy počas pôrodu môže spôsobiť centrálnu poruchu sluchu a ďalšie závažné zdravotné komplikácie a postihnutia. Zlomenina temporálnej kosti môže zapríčiniť prevodovú aj percepčnú poruchu sluchu.