To, že u ľudí s prediabetom je riziko poruchy sluchu až o 30 percent vyššie, je dobre známe.  V poslednej dobe však výskumy ukazujú, že zvýšené hodnoty cukru u tehotných mám, môžu byť rizikovým faktorom aj pre sluch ich nenarodeného dieťaťa. Niektoré štúdie ukázali, že u detí diabetických mám sa omnoho častejšie vyskytujú genetické syndrómy spojené s OAVS (Oculoauriculo-Vertebral Spectrum) a porucha sluchu u týchto detí sa objavuje až v 46 percentách.