je zápal mozgových blán (obalov okolo mozgu), ktorý spôsobili baktérie alebo vírusy. Príznakmi meningitídy sú horúčka, bolesť hlavy, stuhnutosť šije, zvracanie, svetloplachosť, zmätenosť, ospalosť, drobné krvácania do kože (petéchie). Ak nie je zápal mozgových blán liečený alebo sa rýchlo šíri, dieťa môže upadnúť do kómy a zomrieť. V súčasnosti je dostupné očkovanie iba niektorých druhov bakteriálnej meningitídy, očkovanie proti vírusovej meningitíde zatiaľ neexistuje.

 

Meningitída môže, ale nemusí spôsobiť:

  • percepčnú poruchu sluchu rôznej veľkosti. Odhaduje sa, že u 15 až 30 % detí, ktoré prekonali bakteriálnu meningitídu, sa objaví porucha sluchu. K poruche sluchu dôjde vtedy, ak samotná infekcia a/alebo antibiotická liečba tejto infekcie poškodí bunky v kochlei (slimáku) alebo zasiahne sluchový nerv, ktorý prenáša signály do mozgu.
  • poruchu rovnováhy, pretože polkruhovité kanáliky (orgán rovnováhy) sa nachádzajú hneď vedľa kochley (slimáka). Infekcia a jej liečba ich preto môže zasiahnuť naraz.
  • osifikáciu (skostnatenie) kochley v prvých mesiacoch po vyliečení. Ak sa osifikácia začne, je nutné čo najskôr zvážiť kochleárnu implantáciu, aby bolo kam vložiť elektródu implantátu. Počas osifikácie sa zmenia jemné tkanivá, ktoré obsahujú poškodené vláskové bunky na kosť.

 

Všetky deti, ktoré prekonali meningitídu, by mali mať čo najskôr urobené komplexné vyšetrenie sluchu. Zároveň sa odporúča, aby sa vyšetrenie sluchu zopakovalo po 6. týždňoch, odkedy dieťa opustilo nemocnicu.