je infekčné vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje zápalom a opuchom príušných slinných, podčeľustných a podjazykových žliaz. Imunita proti mumpsu sa prenáša z mamy na novorodenca a chráni ho prvých 6 mesiacov po narodení. Staršie dieťa sa môže nakaziť mumpsom vdýchnutím vírusu. Na Slovensku sa očkujú deti trojvakcínou (osýpky, mumps a rubeola). Vakcína podľa lekárov znižuje výskyt mumpsu a uľahčuje jeho priebeh mumpsu, infekcii však vždy nezabráni.

Pre infekciu sú typické bolesti pri otváraní úst alebo jedení, vyššia teplota, bolesti hlavy a svalov, pocit suchosti v ústach, ktorý je spôsobený zníženým vylučovaním slín a celková slabosť. Mumps má veľmi nepriaznivý účinok  na centrálny nervový systém. Často sa prejavuje vírusovým, nehnisavým zápalom mozgových blán a mozgu.

  • Najčastejšou komplikáciou dospievajúcich chlapcov a mužov je zápal semenníkov alebo nadsemenníkov. Po prekonaní zápalu dochádza často k zníženej tvorbe počtu pohlavných mužských buniek až sterilite.
  • Menej častou komplikáciou je väčšinou jednostranné, trvalé poškodenie vnútorného ucha, ktorého následkom je percepčná porucha sluchu.
  • Vzácnymi komplikáciami sú aj zápaly kĺbov, nervov, miechy či srdcového svalu, cukrovka, obrna lícneho a okohybného svalu.