Infekciu stredného ucha môžu spôsobiť napríklad nádchy, chrípky alebo alergie. Môže byť krátkodobá, ale aj pravidelne sa opakujúca – chronická. Infekcia stredného ucha sa môže objaviť u počujúceho dieťaťa, aj u dieťaťa s poruchou sluchu. Častým problémom je u detí s rázštepom podnebia alebo detí s Downovým syndrómom, pretože majú zhoršenú funkciu sluchových (Eustachových) trubíc.

 

Najčastejšie sa stretnete s:

Akútny zápal stredného ucha (otitis media acuta)

Chronický tubotympanický katar/chronická sekretorická otitída (catarrhus tubotympanalis, otitis media secretorica)