Sluchový nerv

Sluchový nerv je ako rýchla diaľnica. Prenáša elektrické impulzy zo slimáka do mozgu. Sluchový nerv takisto prenáša informácie späť (z mozgu do vnútorného ucha). Tento prenos tam a späť reguluje spracovanie zvuku (pomáha napríklad odfiltrovať hluk na pozadí reči a zároveň chráni vnútorné ucho pred poškodením silnými zvukmi.

Sluchový nerv je spolu s vestibulárnym (rovnovážnym) nervom súčasťou VIII. hlavového nervu. Poškodenie sluchového nervu môže viesť k tzv. sluchovej neuropatii. Bližšie sa o nej dočítate v nasledujúcej podkapitole s názvom Typy porúch sluchu.

 

Sluchové centrum

  • sa nachádza v oboch častiach mozgu v spánkovej (temporálnej) oblasti.
  • Mozog je rozdelený na 2 hemisféry (pologule), pričom každá kontroluje iné funkcie. Reč sa spracováva u všetkých pravákov a 70 % ľavákov v ľavej hemisfére. Melódia reči a hudba sa spracováva v pravej hemisfére.
  • Náš mozog funguje zaujímavým spôsobom. Ľavá strana mozgu kontroluje predovšetkým pravú stranu tela a pravá strana mozgu ľavú stranu tela (napríklad pravá ruka je riadená ľavou hemisférou mozgu). Podobne, aj keď nie úplne rovnako, to funguje aj pri ušiach. Nervové impulzy (informácie o zvuku) sa šíria predovšetkým „skrížene“, čiže tak, že zvuk z pravého ucha ide do ľavej hemisféry (pologule) a zvuk z ľavého ucha ide do pravej hemisféry. Menšia časť informácií však ide po nervových vláknach aj tak, že sa zvuk z pravého ucha šíri do pravej hemisféry a zvuk z ľavého ucha do ľavej hemisféry. Vďaka tomu aj dieťatko, ktoré má jednostrannú hluchotu, má stimulované sluchové centrá v oboch hemisférach, aj keď nie v rovnakej miere.
  • Všimli ste si, že sa v hluku natáčate k človeku, ktorý práve hovorí, zvyčajne svojím pravým uchom? Je to dané tým, že informácie z pravého ucha sú vedené priamo do ľavej hemisféry, ktorá je dominantná pre reč (pre väčšinu ľudí). Hemisféry však nepracujú úplne oddelene. V mozgu existuje útvar, ktorý umožňuje, aby medzi sebou hemisféry spolupracovali (tzv. corpus callosum). Aj vďaka nemu sa nakoniec všetky potrebné rečové informácie z ľavého ucha dostanú do jazykového centra v ľavej hemisfére, len im to trvá trošku dlhšie. Mozog tieto rozdiely v čase vníma, a preto si prirodzene vyberá to ucho, ktorému to ide „rýchlejšie a ľahšie“. Mimochodom, práve toto prepojenie (corpus callosum) je dôležité aj pri smerovom počutí (schopnosti určiť, odkiaľ zvuk prichádza).

Vráťme sa teraz k sluchovým centrám v mozgu. Ako vidíme na obrázku, primárne sluchové centrum (tyrkysová oblasť) je prepojené s rôznymi inými oblasťami mozgu (zelená, fialová, žltá). Spánková sluchová oblasť je veľmi komplikovaná časť mozgu, ktorá prepája sluch a reč s našimi spomienkami a ďalšími zmyslami. Vďaka týmto prepojeniam vieme určiť („vedieť”), čo práve počujeme. Ak napríklad počujete trúbenie auta blízko vás, pravdepodobne si pomyslíte „to trúbi auto, dávaj pozor a uskoč“.

 

Rodičia sa nás občas pýtajú, prečo ich dieťa nerozpráva alebo mu rozprávanie stále robí väčšie problémy, a to aj napriek tomu, že má dobre skompenzovaný sluch. Všimnite si na obrázku (sledujte šípky), ako je hovorenie zložitá činnosť, koľko rôznych oblastí mozgu spolupracuje na tom, aby dieťa od momentu, keď slovo alebo otázku započuje, vyslovilo svoju odpoveď späť. Veľká časť „práce“ sa odohráva v mozgu, ale ako vidíte, v poriadku nakoniec musia byť aj hovoridlá (pery, zuby, jazyk, ďasná…). Poškodenie ktorejkoľvek z týchto oblastí alebo narušenie ich vzájomnej spolupráce môže viesť k problémom s hovorenou rečou (to platí pre deti s poruchou sluchu, ale aj počujúce deti).

 

Ak má dieťa ťažkú poruchu sluchu a dlhodobo nenosí načúvacie prístroje alebo kochleárny implantát, jeho sluchové bunky v mozgu (v sluchovom centre) postupne začnú strácať citlivosť na zvukové podnety. Čím dlhšie nebude dieťa zvuky počuť, tým náročnejšie bude neskôr preň naučiť sa reči rozumieť a to aj vtedy, ak načúvacie prístroje alebo kochleárny implantát začne nosiť. Pre mnohé deti s ťažkou stratou sluchu, ktoré dostanú kompenzáciu sluchu až okolo 4 roku, je následná sluchová a rečová výchova drinou, ktorá nie vždy prinesie očakávané výsledky.

 

Pozrite sa na nasledujúce fotografie, ktoré sme našli na www.cochlea.eu. Tieto fotografie orientačne zobrazujú, koľko rôznych spojení sa môže v sluchovej časti mozgu vytvoriť počas  6 rokov života. Obrázok vľavo zodpovedá počujúcemu bábätku v 5. mesiaci tehotenstva a obrázok vpravo 6 až 8-ročnému dieťaťu. Vidíte, že na obrázku vpravo je veľa spojení nervových buniek a jednotlivé bunky sú navzájom intenzívne prepojené. K týmto prepojeniam došlo preto, lebo do sluchového centra prichádzalo od narodenia veľa zvukov, vďaka ktorým sa centrum intenzívne stimulovalo a rozvíjalo. Naopak, u detí, ktoré majú veľmi ťažkú stratu sluchu a nenosia načúvacie prístroje alebo kochleárny implantát, sa sluchové centrum podobá obrázku vľavo, kde je málo prepojení.

 

Na to, aby aj vaše dieťa mohlo mať čo najlepšie podmienky na porozumenie reči sluchom, je nutné, aby dostalo a celodenne nosilo oba načúvacie prístroje alebo kostný vibrátor čo najskôr, podľa možnosti už v prvých mesiacoch života. Ak efekt načúvacích prístrojov napriek ich maximálnemu výkonu nie je dostatočný a dieťa s ich použitím nezachytí hovorovú reč, je nutné zvážiť kochleárnu implantáciu.