Keďže sa najčastejšie stretávate s pojmom prevodová a percepčná porucha sluchu, pokúsime sa vám rozdiel medzi nimi veľmi zjednodušene vizuálne vysvetliť na príklade s rádiom (nasledujúci obrázok). V oboch prípadoch je v hornom riadku zobrazený zdravý sluch tmavou farbou. Odtieň farby znázorňuje zväčšujúci sa stupeň straty sluchu (smerom dole hlasitosť reči klesá – akoby sme počuli reč z čoraz väčšej vzdialenosti).

 

Porovnanie prevodovej a percepčnej poruchy sluchu

Prevodová porucha sluchu (ľavý stĺpec) je ako stíšené rádio. V závislosti od stupňa poruchy sluchu síce počujete, čo v rádiu hovoria, ale počujete to všetko tichšie, akoby bolo rádio o 2 metre ďalej (stredný riadok) alebo až vo vedľajšej miestnosti (spodný riadok). Rozumiete teda slovám z rádia, ale znejú vám ticho. Ide o kvantitatívnu poruchu sluchu.

Percepčná porucha sluchu je ako stíšené a ešte k tomu rozladené rádio. Reč z rádia vám znie ticho (akoby z vedľajšej miestnosti) a ešte k tomu počujete iba úlomky slov, čiže nerozumiete dobre, čo v rádiu hovoria. Ide teda o kvantitatívnu aj kvalitatívnu poruchu sluchu.

Ako vidíte na obrázku, najmenej zreteľne bude rozumieť reči dieťa s percepčnou poruchou sluchu, ktoré má zároveň ťažký stupeň straty sluchu (slovo SLUCH vpravo dole na obrázku).