Cieľom novorodeneckého skríningu sluchu je rýchlo a jednoducho zistiť, či existuje podozrenie, že by dieťa mohlo mať poruchu sluchu. Podľa odborného usmernenia sa od roku 2006 musí každému novorodencovi  na Slovensku vyšetriť sluch skríningovým prístrojom na vyšetrenie tzv. tranzientných otoakustických emisií (TEOAE), a to najneskôr v tretí deň života. U rizikových novorodencov sa vyšetrenie vykoná do jedného mesiaca života. (Pozn. v ďalšom texte už budeme používať iba termín OAE.)

 

Centrá pre vyšetrenia porúch sluchu dieťaťa sú vo februári 2018 dostupné v nasledujúcich mestách na Slovensku:

  • Banská Bystrica: FNsP / DFN ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
  • Bratislava: NÚDCH – Detská ORL klinika
  • Bratislava: UNB – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku a Foniatrické oddelenie
  • Košice: Detská fakultná nemocnica, ORL oddelenie a Foniatrická ambulancia
  • Košice: UN LP – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku
  • Ružomberok: ÚVN SNP – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku

Požiadajte svojho detského lekára o odoslanie do takéhoto centra, aby sa čo najskôr ukázalo, či má dieťa poruchu sluchu, a ak má, tak aby už v ranom veku mohlo začať používať potrebnú kompenzačnú pomôcku (načúvacie prístroje alebo kostný vibrátor). Niektorí odborníci často pripisujú faktu, že sa v stredouší môže nachádzať plodová voda prehnane veľký význam, mnohonásobne opakujú OAE skríning a dlhodobo odďaľujú komplexné vyšetrenie sluchu. Následkom toho sa občas stáva, že sa diagnostika závažnej poruchy sluchu uzavrie zbytočne neskoro.

 

Register sluchu.

Každé dieťa, ktoré v pôrodnici nevyhovelo kritériám skríningu sluchu na jedno alebo obidve ušká, alebo mu skríningové vyšetrenie z akýchkoľvek dôvodov nebolo urobené, je nahlasované do registra sluchu, ktorý je vedený na Detskej ORL klinike na bratislavských Kramároch. Približne vo veku štyroch mesiacov dieťatka sa spoja s rodičmi zamestnanci registra, aby preverili, či sa možná porucha sluchu dodiagnostikovala. V prípade, že dieťatko ešte dovtedy nebolo dovyšetrované, zamestnanci registra rodičom poradia, ako majú ďalej postupovať a na koho sa obrátiť, aby sa prípadná porucha sluchu u dieťatka nezanedbala. Na to, aby mohli rodičovi pracovníci z registra zavolať, je nutné, aby rodič ešte v pôrodnici vyplnil jednoduché tlačivo, na ktorom budú presne vypísané kontakty na neho aj na detského lekára (pediatra). Toto tlačilo odovzdá rodič pred odchodom z pôrodnice detskej sestre.

 

Otoakutické emisie (OAE, TEOAE)