• Pri skríningovom vyšetrení sluchu pomocou otoakustických emisií, možno získať nasledujúce výsledky:
  • v pôrodnici

  • Pass znamená, že dieťa má pravdepodobne sluch v poriadku.
  • Refer znamená, že existuje podozrenie na poruchu sluchu a je potrebné urobiť ďalšie vyšetrenia na potvrdenie, alebo vylúčenie poruchy sluchu.
 • Ak výsledok skríningu znie refer (v preklade znamená odoslať), bude dieťa poslané k foniatrovi, ktorý vyšetrí sluch vášho dieťaťa a určí, či má skutočne poruchu sluchu. Ak sa porucha sluchu potvrdí, foniater sa takisto pokúsi zistiť, čo dieťa počuje a čo nie. Niektoré deti. ktoré majú pri prvom skríningu výsledok „refer“, majú pri ďalšom (upresňujúcom) testovaní normálny sluch.
 • Ak sa u dieťaťa porucha sluchu potvrdí , bude mu pridelený načúvací aparát. Je rovnako dôležité, aby vaše ďalšie kroky viedli do rano intervenčného (poradenského) programu.
  • Rané poradenstvo vám umožní naučiť sa viac o poruche sluchu vášho dieťaťa, správnej komunikácii s ním, cvičení sluchu a množstve iných, podstatných vecí.
  • Načúvací prístroj pomôže vášmu dieťaťu zachytiť tak veľa zvukov, ako je len možné.
 • Ak sa u vášho dieťaťa nezistila porucha sluchu teraz, sledujte možné príznaky poruchy sluchu aj naďalej, pretože:
  • novorodenecký skríning sluchu nemusí identifikovať všetky deti s poruchou sluchu , napr. deti s centrálnou poruchou sluchu
  • porucha sluchu sa môže objaviť aj v neskoršom veku po tom, čo už bolo dieťa testované
  • ak si vy, alebo lekár nevšimnete príznaky poruchy sluchu skoro, vaše dieťa môže byť mesiace, aj roky bez pomoci.