Pred samotným vyšetrením sluchu u dieťaťa je potrebné skontrolovať stav jeho vonkajšieho a stredného ucha. Touto kontrolou je totiž možné často odhaliť príčiny, ktoré mohli spôsobiť prevodovú poruchu sluchu, príčiny, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výsledok aj akéhokoľvek ďalšieho diagnostického vyšetrenia sluchu. Ide predovšetkým o otoskopické vyšetrenie a tympanometrické vyšetrenie, ktoré vykonáva rajónny ORL lekár alebo ORL lekár v Centre pre vyšetrenia porúch sluchu dieťaťa.

 

Zaradiť sem môžeme:

1. Otoskopické vyšetrenie

2. Tympanometrické vyšetrenie

3. Meranie strmienkového (stapediálneho) reflexu