je súčasťou tympanometrického vyšetrenia, avšak nevyšetruje sa plošne u všetkých detí. Strmienkový sval sa pôsobením silného zvuku (nad 80 dB) reflexne stiahne, čo spôsobí, že sluchové kostičky akoby náhle „stuhli“. Je to vlastne obranný reflex, ktorý má chrániť sluchový orgán pred náhlym ohlušením. Proces stiahnutia dokáže zaznamenať prístroj. Deti s percepčnou poruchou sluchu väčšou ako 60 dB tento reflex nemajú. Reflex sa zároveň neobjavuje pri niektorých problémoch v strednom uchu (napríklad pri tekutine) alebo pri poškodení mozgového kmeňa. U detí so sluchovou neuropatiou tento reflex väčšinou chýba alebo je naopak veľmi zvýšený.