sú prístrojové vyšetrenia, ktoré si nevyžadujú spoluprácu dieťaťa, vďaka čomu nedochádza k skresleniu údajov, napríklad pre vek alebo nepozornosť dieťaťa. Malé dieťa totiž ešte nie je schopné zdvíhať ručičku alebo stláčať gombík na ponúkaný tón pri vyšetrení sluchu v audiometrickej kabínke (to väčšinou dokážu až 5-ročné deti).

 

Predtým, ako lekár pristúpi k objektívnym vyšetreniam sluchu, zvyčajne vykoná otoskopické vyšetrenie a tympanometriu, o ktorých sme si viac napísali v predchádzajúcej časti.

 

Patrí sem predovšetkým:

1. AABR (Automatic Auditory Brainstem Response, vyšetrenie sluchových evokovaných potenciálov z mozgového kmeňa, skríningová BERA)

2. BERA (ABR, vyšetrenie kmeňových evokovaných potenciálov)

3. ASSR