je vyšetrenie, ktoré sa u dieťaťa realizuje v Centre pre vyšetrenia porúch sluchu dieťaťa. Dieťatko je odoslané na toto vyšetrenie vtedy, ak nevyhovelo kritériám OAE skríningu ani na druhom, kontrolnom vyšetrení.

AABR vyšetrenie by však malo byť prvou voľbou skríningu sluchu u detí, ktoré sú predčasne narodené, počas pôrodu mali málo kyslíka, po pôrode mali nižšie Apgar skóre, majú silnejšiu novorodeneckú žltačku alebo sa predpokladá, že by mohli mať neurologické poškodenie. U týchto detí bežné vyšetrenie otoakustických emisií môže vyjsť v poriadku, no napriek tomu môžu mať poruchu sluchu.

 

Vyšetrenie trvá 10 – 15 minút. Na uši alebo do uší dieťatka sa vložia malé slúchadielka. Na čelo a za ušká dieťaťa sa prilepia elektródy, ktoré sú pripojené k počítaču. Vyšetrenie sleduje, či sa stimul (klik s rôznou intenzitou – najčastejšie 35, 45, 60 a 80 dB) správne prenesie z vonkajšieho ucha až k dolnej časti mozgu, ktorú nazývame mozgový kmeň. To, že zvuk „docestoval“ až do mozgu, vieme podľa toho, že vyvolá reakciu, ktorú zachytia elektródy na hlavičke dieťaťa. Ak sluchový systém funguje správne, tak počítač zachytí odpovede z elektród – výsledok je „vyhovel“. Ak sú odpovede neprítomné, výsledok je „nevyhovel“ a dieťa by malo byť odoslané na komplexné vyšetrenie sluchu, pretože existuje reálne riziko, že môže poruchu sluchu mať. Pri tomto vyšetrení je nutné, aby dieťa „vyhovelo“ do 35 dB.

 

Obmedzenia AABR vyšetrenia:

  • Na to, aby sa dosiahli presné výsledky, by malo vaše dieťatko pri tomto vyšetrení spať, čo zvyčajne nie je problém, keďže majú novorodenci prirodzene hlboký spánok. Akýkoľvek pohyb totiž vedie k elektrickej aktivite mozgu, ktorá môže prekryť reakcie mozgu na zvuk (sluchový potenciál je totiž až 100x slabší ako akýkoľvek motorický potenciál). Pohyb teda môže ovplyvniť výsledky vyšetrenia.
  • AABR vyšetrenie nedokáže presne určiť, akú veľkú stratu sluchu dieťa má – naznačí nám orientačne, v akých hodnotách môžeme poruchu sluchu očakávať. Pre upresnenie veľkosti straty sluchu je potrebné ďalšie vyšetrenie pomocou BERA alebo ASSR.