Po pridelení prístrojov sa načúvacie prístroje nastavujú u maličkých približne raz za 2-3 týždne. Po tom, čo sa načúvacie prístroje na opakovaných kontrolách doladia, by malo stačiť, ak sa vyšetrenie sluchu zopakuje každých 3 až 6 mesiacov, aby sa overilo, či sa sluch dieťaťa nezhoršuje.