Popremýšľajte o otázkach predtým, ako pôjdete k ORL lekárovi, foniatrovi. Napíšte si ich na papier, aby ste ich v časovom strese nezabudli. Rodičia sú väčšinou zvedaví na to:

  • aké vyšetrenia sa u ich dieťaťa v daný deň budú robiť a čo sa bude počas týchto vyšetrení diať. Či sú výsledky z vyšetrení spoľahlivé. Či dieťa musí pri vyšetrení spať, alebo môže byť hore. Či sa tieto vyšetrenia musia znova opakovať…,
  • aký druh poruchy sluchy (prevodová, percepčná, zmiešaná) a stupeň straty sluchu má ich dieťa,
  • aké dôsledky na vývin dieťaťa môže mať daná porucha sluchu,
  • čo je schopné dieťa počuť, kým dostane načúvacie prístroje,
  • čo znamenajú záznamy na audiograme, či si môžu audiogram zobrať so sebou domov,
  • čo znamenajú výsledky z genetiky pre rodičov, dieťa s poruchou sluchu, terajších alebo budúcich súrodencov dieťaťa,
  • či musia s dieťaťom absolvovať ďalšie vyšetrenia (CT, MRI, oftalmológ, neurológ, nefrológ, endokrinológ, kardiológ…) a ak áno, prečo je dôležité, aby sa tieto vyšetrenia dieťaťu urobili,
  • ako často bude nutné s dieťaťom chodiť na nastavovanie načúvacích prístrojov, kým sa jeho načúvacie prístroje približne nastavia,
  • či dieťaťu načúvacie prístroje budú stačiť alebo pravdepodobne bude v budúcnosti nutné zvážiť kochleárny implantát.

Ak niečomu nerozumiete alebo nepoznáte odborné termíny, ktoré ste započuli, nebojte sa požiadať lekára, aby vám ich vysvetlil. Uistite sa, že máte dohovorený a zaznamenaný termín na ďalšie vyšetrenie sluchu alebo termín na ďalšie nastavovanie načúvacích prístrojov predtým, ako odídete z ambulancie.