Požiadajte vášho pediatra, aby vás poslal k ORL lekárovi hneď, ako začnete mať pocit, že vaše dieťa nepočuje dobre zvuky v jeho okolí, málo rozpráva alebo má časté infekcie stredného ucha. Vyšetrenie sluchu by sa okrem všetkých novorodencov malo robiť u detí:

  • ktoré prekonali zápal mozgových blán alebo inú infekčnú chorobu, ktorá môže spôsobiť percepčnú poruchu sluchu,
  • u ktorých je riziko genetického syndrómu, ktorý je spojený s poruchou sluchu (napr. Usherov, Alportov…),
  • ktoré boli liečené sluch poškodzujúcimi liekmi (aminoglykozidové antibiotiká, diuretiká, chemoterapeutiká),
  • ktoré majú opakované zápaly stredného ucha a problémy s Eustachovou trubicou,
  • ktoré zažili extrémne silné zvuky (zvuk),
  • ktoré mali úraz hlavy so zlomeninou spánkovej kosti zasahujúcou aj oblasť vnútorného ucha.

Viac informácií o tom, aké príznaky poruchy sluchu si môžete všimnúť, nájdete v kapitole Porucha sluchu a podkapitole Príznaky poruchy sluchu.